1
00:00:00,001 --> 00:00:05,142
SÁGA RODU FORSYTŮ
IV. část

2
00:00:12,524 --> 00:00:13,923
Nabídla jsem ti hodinky.

3
00:00:14,324 --> 00:00:15,962
Vzpomínky mi zůstanou.

4
00:00:17,564 --> 00:00:19,839
Sníží nás to na jejich úroveň,
když je prodáme.

5
00:00:20,004 --> 00:00:21,232
Ne.

6
00:00:22,724 --> 00:00:25,284
Forsyti dokážou, že všechno má svou cenu.

7
00:00:26,124 --> 00:00:29,082
Dokážou jen to, že občas může majetek
člověka osvobodit.

8
00:00:32,084 --> 00:00:33,756
Takže buďme svobodní!

9
00:00:35,364 --> 00:00:37,241
Ta váza něco vynese.

10
00:00:37,844 --> 00:00:40,312
- A ta soška taky.
- Všechno bys hned prodávat neměl.

11
00:00:40,484 --> 00:00:43,081
Proč ne?
Budeme jako cikáni.

12
00:00:44,044 --> 00:00:46,319
Koupíme maringotku a pojedeme,
kam nás osud zavede.

13
00:00:46,444 --> 00:00:49,004
Z jedné stavby na druhou.

14
00:00:49,764 --> 00:00:53,279
Ty mi budeš vařit venku na ohništi.
A v maringotce vychovávat kupu dětí.

15
00:00:53,764 --> 00:00:57,120
- Šest nebo sedm.
- Asi budu muset koupit

16
00:00:57,244 --> 00:00:58,438
ještě jednu maringotku.

17
00:01:05,244 --> 00:01:08,554
- Musím jít.
- A vás prodám taky.

18
00:01:09,564 --> 00:01:11,998
Ne, ty zachovej.

19
00:01:14,644 --> 00:01:17,477
Připomenou nám dobu,
kdy náš čas byl drahý.

20
00:01:18,004 --> 00:01:21,474
Ne. Pro mě dobu,
kdy jsem se o tebe musel dělit.

21
00:01:37,964 --> 00:01:38,919
Dobrý den, pane?

22
00:01:39,044 --> 00:01:40,716
Ano, děkuji,
velmi dobrý, Bilsonová.

........