1
00:00:22,315 --> 00:00:23,949
Henry má 40 minut zpoždění.

2
00:00:23,984 --> 00:00:27,803
Takže Apes, když tu čekáme,
abychom se na to vrhli,

3
00:00:27,837 --> 00:00:31,290
co kdybychom se
na to vrhli my dva?

4
00:00:31,324 --> 00:00:33,826
Fuj, ne. Navíc

5
00:00:33,860 --> 00:00:35,711
tvá sestra spí
hned vedle tebe.

6
00:00:36,463 --> 00:00:39,331
- Nebylo by to poprvé.
- Omlouvám se za zpoždění.

7
00:00:39,365 --> 00:00:40,916
Ale co můj detailní záběr!

8
00:00:40,967 --> 00:00:42,835
V noci jsem dělal dvojitou
směnu. Dvě hodiny jedna cesta

9
00:00:42,869 --> 00:00:44,837
do nemocnice.
Kate jsem ani neviděl,

10
00:00:44,871 --> 00:00:46,305
ale to nevadí,
cítím se skvěle.

11
00:00:46,339 --> 00:00:48,423
- Děkuju.
- Promiň, obě jsou pro mě.

12
00:00:48,942 --> 00:00:51,259
Dej tu ruku pryč,
nebo ji zlomím!

13
00:00:56,932 --> 00:00:58,767
<i>Ahoj. Neviděl jsem vás tam.</i >

14
00:00:58,818 --> 00:01:01,804
<i>Jistěže neviděl. Jsem mrtvý.</i>

15
00:01:01,838 --> 00:01:05,607
<i>Goodwini, jestli mě
něco zklamalo, tak to,</i>

16
00:01:05,658 --> 00:01:09,862
<i>že nikdo z vás
opravdu neocenil...</i>

17
00:01:09,896 --> 00:01:12,397
<i>ptáky z Granby.</i>

18
00:01:12,415 --> 00:01:14,416
- Ptáky?
<i>- V pozdním věku</i>

19
00:01:14,451 --> 00:01:15,501
<i>jsem se stal
zaníceným sledovatelem ptáků.</i>

20
00:01:15,535 --> 00:01:19,872
<i>Všechny jsem je začal milovat.
Obzvlášť svého oblíbeného.</i>

21
00:01:20,107 --> 00:01:22,257
<i>Vás dnešní úkol je jednoduchý.</i>

22
00:01:22,292 --> 00:01:25,544
........