1
00:00:02,536 --> 00:00:08,936
<i>Za zády zaslechl Smrti hlas:
"Tvé dny jsou sečteny. Nastal tvůj čas."</i>

2
00:00:49,483 --> 00:00:52,301
Hej, jste v pořádku?

3
00:00:52,319 --> 00:00:54,020
- Jo.
- Můj...

4
00:00:54,071 --> 00:00:57,973
Sakra, vy nevypadáte...
Nevypadáte dobře.

5
00:00:57,991 --> 00:01:00,326
Nevypadáte dobře.
Potřebujete...

6
00:01:00,360 --> 00:01:02,195
Proč... Proč bych vám nemohl
zavolat záchranku, že?

7
00:01:02,246 --> 00:01:05,562
Vypadáte, že potřebujete pomoc.
Já vám... Já vám...

8
00:01:05,582 --> 00:01:06,666
Já vám zavolám tu záchranku, dobře?

9
00:01:06,700 --> 00:01:09,285
Ne.

10
00:01:09,319 --> 00:01:10,703
Ne.

11
00:01:10,754 --> 00:01:12,371
Nechápete to.
Nechápete to!

12
00:01:14,541 --> 00:01:17,960
Ne! Ne!

13
00:01:17,994 --> 00:01:21,264
Běžte... Běžte...

14
00:01:42,201 --> 00:01:43,819
Kolik těch "jak jim to říkáš"
vlastně existuje?

15
00:01:43,853 --> 00:01:46,789
Weseni. Říkají si Weseni.

16
00:01:46,823 --> 00:01:50,409
Nevím, kolik jich existuje.
Viděl jsem jich víc než 20

17
00:01:50,460 --> 00:01:52,411
a četl jsem o spoustě dalších.

18
00:01:52,462 --> 00:01:53,496
Co myslíš tím,
že jsi o nich četl?

19
00:01:53,530 --> 00:01:55,414
- Můžeš si o nich koupit knížku?
- Ne.

20
00:01:55,465 --> 00:01:59,752
Když moje teta Marie
přijela sem do města,

21
00:01:59,786 --> 00:02:03,673
měla s sebou spoustu věcí,
které jsem svým způsobem podědil.

22
00:02:03,707 --> 00:02:07,094
Moji předkové si podle všeho
........