1
00:00:03,166 --> 00:00:06,084
<i> Bylo nevyhnutelné,
že mě moje duchovní cesta</i>

2
00:00:06,119 --> 00:00:08,802
<i> přivedla k deseti přikázáním.</i>

3
00:00:09,388 --> 00:00:13,608
<i> A k mému překvapení,
většina z nich byla docela snadná.</i>

4
00:00:13,643 --> 00:00:17,122
"Nebudeš mít jiné bohy, kromě mě. "

5
00:00:17,157 --> 00:00:18,546
No jasně.

6
00:00:18,581 --> 00:00:21,273
<i> Ve své hlavě dám jednomu z nich přednost.</i>

7
00:00:21,308 --> 00:00:23,737
"Nebudeš míti žádné předměty k uctívání. "

8
00:00:23,772 --> 00:00:27,799
Okamžitě jsem se zbavila těch předmětů, které uctíval Tom.

9
00:00:30,693 --> 00:00:33,695
Omlouvám se, Tome.

10
00:00:38,167 --> 00:00:41,803
"Nevezmeš jméno Boží nadarmo."

11
00:00:43,673 --> 00:00:45,674
Pracuju na tom.

12
00:00:53,933 --> 00:00:56,050
"Nezapomeň na sabat - den odpočinku."

13
00:00:56,368 --> 00:00:58,870
<i> Vzpomínám si, že je neděle je velký den odpočinku.</i>

14
00:00:58,904 --> 00:01:01,372
<i> I když, se dnem odpočinku to bude trochu složitější,</i>

15
00:01:01,407 --> 00:01:05,160
<i> díky našim židovským přátelům.</i>

16
00:01:05,194 --> 00:01:09,900
A co pátek-prodloužený víkend?
To je druh sobotu taky-malá sobota.

17
00:01:11,500 --> 00:01:13,701
<i> Ale číslo pět bylo složitější.</i>

18
00:01:13,719 --> 00:01:16,973
"Cti otce svého a matku svou."

19
00:01:18,390 --> 00:01:22,477
Oh, hej, mami.

20
00:01:22,511 --> 00:01:23,544
Vím, že jsem ti nějaku chvíli nezavolala,

21
00:01:23,562 --> 00:01:27,265
ale jen jsem chtěla říct,
že tě mám ráda,

22
00:01:27,316 --> 00:01:31,552
což jsem taky nějakou chvíli neřekla.

23
00:01:31,570 --> 00:01:32,821
Děkuju.
Děkuju.

24
00:01:32,855 --> 00:01:35,073
Děkuji moc,
........