1
00:00:09,080 --> 00:00:11,800
Všade nás obklopuje usporiadanosť.

2
00:00:13,680 --> 00:00:15,640
Za posledných 300 rokov

3
00:00:15,640 --> 00:00:20,520
sme vyvinuli ohromujúce nové spôsoby
využívania energie.

4
00:00:20,880 --> 00:00:25,040
a túto schopnosť sme využili,
aby sme zmenili svoje okolie.

5
00:00:31,640 --> 00:00:35,600
Ale všetky tieto štruktúry, ktoré okolo seba vidíme

6
00:00:35,600 --> 00:00:41,440
sú iba jedným typom usporiadanosti,
ktorú sme tu na Zemi vytvorili.

7
00:00:41,440 --> 00:00:44,280
Je tu aj iná usporiadanosť, ktorá je neviditeľná,

8
00:00:44,280 --> 00:00:48,320
ale ako začíname chápať,
nie je o nič menej komplexná.

9
00:00:48,320 --> 00:00:53,200
Je to niečo, čo príroda využíva už miliardy rokov.

10
00:00:53,200 --> 00:00:55,960
Niečo, čo nazývame informácia.

11
00:01:03,960 --> 00:01:07,360
Pojem informácia je jedným z tých zvláštnych.

12
00:01:07,360 --> 00:01:11,600
Vlastne je to vec, ktorej je dosť ťažké porozumieť.

13
00:01:11,600 --> 00:01:14,600
Avšak na ceste k tomuto porozumeniu

14
00:01:14,600 --> 00:01:20,720
vedci zistili, že informácia je v skutočnosti
základným prvkom nášho vesmíru.

15
00:01:23,840 --> 00:01:27,440
Tento dokument je príbehom informácie.

16
00:01:27,440 --> 00:01:31,040
a ohromnej sily, ktorá môže byť
získaná pri jej spracovaní.

17
00:01:34,960 --> 00:01:38,960
Je to príbeh toho,
ako sme objavili silu symbolov.

18
00:01:41,160 --> 00:01:43,840
A ako písmo, kódy a počítače

19
00:01:43,840 --> 00:01:48,000
spôsobili revolúciu v našom chápaní vesmíru.

20
00:01:51,760 --> 00:01:56,560
Je to príbeh toho, ako v kozme,
ktorý kolabuje do neusporiadanosti,

21
00:01:56,560 --> 00:02:00,760
môže byť informácia využitá
na tvorbu usporiadanosti a štruktúry.

22
00:02:29,800 --> 00:02:34,400
PRÍBEH INFORMÁCIE

23
00:02:50,400 --> 00:02:56,280
Na prvý pohľad sa informácia javí
........