1
00:00:01,343 --> 00:00:03,142
V minulých dílech <i>Skladiště 13...</i>

2
00:00:03,176 --> 00:00:05,278
Máte, co jste chtěl,
tak vypadněte.

3
00:00:05,313 --> 00:00:06,546
Ne, tohle je teprve první krok.

4
00:00:06,580 --> 00:00:09,585
Ten artefakt je nukleární zařízení.

5
00:00:09,619 --> 00:00:11,188
Heleno, co to děláš?

6
00:00:11,222 --> 00:00:12,623
Ochránila jsi nás před výbuchem.

7
00:00:18,333 --> 00:00:21,369
Paní Fredericová.

8
00:00:21,404 --> 00:00:25,775
Toto byl jeho plán,
zničit celé Skladiště.

9
00:00:25,810 --> 00:00:28,414
Prohráli jsme, Artie.

10
00:00:28,448 --> 00:00:30,750
Ještě ne.

11
00:01:50,382 --> 00:01:51,916
Artie.

12
00:01:51,950 --> 00:01:54,519
Artie. Artie!

13
00:01:54,553 --> 00:01:56,988
- Co jsi tím myslel?
- Myslel co?

14
00:01:57,023 --> 00:01:58,924
Co jsi myslel tím,
když jsi řekl: "Ještě ne."

15
00:01:58,959 --> 00:02:02,328
Ty hodinky.
Je to něco...

16
00:02:02,363 --> 00:02:04,597
Je to něco jako opravář Skladiště?

17
00:02:04,632 --> 00:02:08,168
Můj bože. Lavoisierův
zákon o zachování hmoty.

18
00:02:08,203 --> 00:02:10,352
Hmota nemůže být vytvořena,
ani nemůže být zničena.

19
00:02:10,353 --> 00:02:11,839
Jsou to Lavoisierosovy
hodinky, že?

20
00:02:11,873 --> 00:02:16,010
Dokážou nějak
rekonstituovat hmotu, že?

21
00:02:16,045 --> 00:02:17,145
- Myko...
- No, díky bohu.

22
00:02:17,179 --> 00:02:18,613
Na co potom čekáš, Artie?

23
00:02:18,647 --> 00:02:20,649
........