1
00:00:01,060 --> 00:00:02,771
V minulých dílech <i>Skladiště 13...</i>

2
00:00:02,805 --> 00:00:04,406
Nasbíral jste pěkných
pár artefaktů.

3
00:00:04,440 --> 00:00:05,974
Jo, dost, abych se vyrovnal
s nepřízní osudu.

4
00:00:06,009 --> 00:00:10,073
Nepřítel s arzenálem artefaktů
by nebyl jen nebezpečný...

5
00:00:10,154 --> 00:00:11,575
Ale nebylo by ho možné zastavit.

6
00:00:11,610 --> 00:00:13,995
Chci abyste cítili bolest,
jakou cítím já.

7
00:00:16,839 --> 00:00:17,977
To je astroláb...

8
00:00:18,009 --> 00:00:20,255
Vrátí nám zpátky 24 hodin.

9
00:00:20,572 --> 00:00:22,233
Nesmíte to nikomu říct.

10
00:00:24,530 --> 00:00:26,228
- Sakra, jsou pryč.
- Příliš pozdě.

11
00:00:26,262 --> 00:00:28,526
Chceš ho zachránit,
tak ho zachraň, zatraceně!

12
00:00:28,561 --> 00:00:30,055
Dýchej!

13
00:00:53,322 --> 00:00:55,888
Ta čepice kousala, co?

14
00:00:59,124 --> 00:01:01,124
Ale ta fotka je skvělá.

15
00:01:01,158 --> 00:01:04,058
- Vzal sis všechny věci?
- Ta je poslední.

16
00:01:18,729 --> 00:01:20,195
Nevím, co je děsivější...

17
00:01:20,230 --> 00:01:22,562
Jestli to, že moje věci
poslali do trezoru mrtvých agentů,

18
00:01:22,597 --> 00:01:24,496
nebo to, že ten trezor
vůbec existuje.

19
00:01:24,531 --> 00:01:27,096
Co se třeba zaměřit na skutečnost,
že v tom trezoru nejsi ty?

20
00:01:27,131 --> 00:01:29,030
Pollyanna.

21
00:01:31,832 --> 00:01:33,765
Takže, porada u Artieho v kanclu?

22
00:01:33,799 --> 00:01:35,398
Jo, Pete něco chce.

23
00:01:48,840 --> 00:01:51,141
........