1
00:01:09,960 --> 00:01:12,390
Před vámi
stojí 16 neznámých.

2
00:01:12,430 --> 00:01:16,330
Jsou připraveni zúčastnit se
nejextrémnější show všech dob.

3
00:01:16,360 --> 00:01:18,330
V tomto reálném
sociálním experimentu

4
00:01:18,370 --> 00:01:20,100
nehrajeme žádné hry, není žádné hlasování

5
00:01:20,130 --> 00:01:22,470
a především - nejsou žádná pravidla.

6
00:01:22,500 --> 00:01:24,340
Mohou udělat
cokoli pro to,

7
00:01:24,370 --> 00:01:26,770
aby vyhráli 500 000 dolarů.

8
00:01:26,810 --> 00:01:28,340
Jedinou cestou ven

9
00:01:28,380 --> 00:01:30,480
je vzdát se a jít domů.

10
00:01:30,510 --> 00:01:32,710
Před osmi hodinami
nastoupili tito dobrodruzi

11
00:01:32,750 --> 00:01:34,150
do soukromého letadla v Londýně,

12
00:01:34,180 --> 00:01:36,020
aniž by věděli,
kam vůbec letí.

13
00:01:36,050 --> 00:01:38,450
Jejich dobrodružství začíná právě teď.

14
00:01:39,890 --> 00:01:42,050
Můžete si sundat pásky z očí.

15
00:01:45,890 --> 00:01:49,830
Soutěžící, jste tady,
abyste se zúčastnili

16
00:01:49,860 --> 00:01:52,030
nebývalého dobrodružství.

17
00:01:52,070 --> 00:01:56,200
O nic podobného se nikdo dřív
nepokusil.

18
00:01:56,240 --> 00:01:57,700
A hrací pole?

19
00:01:57,740 --> 00:02:00,310
Jedno z nejvzdálenějších
a nejneočekávanějších míst

20
00:02:00,340 --> 00:02:02,170
ve světě.

21
00:02:02,180 --> 00:02:04,420
Sibiřská pustina.

22
00:02:07,150 --> 00:02:11,140
Obklopuje vás ze všech stran
500 mil hustě lestnatá oblast.

23
00:02:11,150 --> 00:02:13,110
........