1
00:00:00,806 --> 00:00:02,906
Může to být spánková zástava dechu.

2
00:00:03,407 --> 00:00:06,143
- Tu nemám.
- Jak to víš?

3
00:00:06,210 --> 00:00:09,344
Nemám zúžené dýchací cesty,
úroveň kyslíku v krvi neklesla,

4
00:00:09,412 --> 00:00:11,013
a nechrápu.
Moc.

5
00:00:12,683 --> 00:00:14,850
Měl bys spát víc.

6
00:00:14,918 --> 00:00:17,820
Zlato, já spal skoro 3 měsíce.

7
00:00:17,854 --> 00:00:19,421
Mám naspáno tak do 2020.

8
00:00:20,523 --> 00:00:21,590
Díky.

9
00:00:21,658 --> 00:00:23,225
Co třeba novou postel?

10
00:00:23,293 --> 00:00:25,994
- Novou postel?
- Máme ji už věky.

11
00:00:26,028 --> 00:00:28,629
Dokud se nerozbila, nebylo nic třeba.

12
00:00:28,664 --> 00:00:30,932
Tak co myslíš?
Nová postel, nový začátek.

13
00:00:31,000 --> 00:00:32,934
Mohlo by to být dobré.

14
00:00:33,002 --> 00:00:35,070
<i>- Pourquoi? Je ne comprends pas.</i>
- Přemýšlím o matraci,

15
00:00:35,137 --> 00:00:37,238
<i>- Haló? Haló?</i>
- té menší, ne velké.

16
00:00:37,306 --> 00:00:38,506
Protože ty vlastně spíš...

17
00:00:38,540 --> 00:00:41,041
<i>Mais regardez-moi!
Pourquoi vous ne me regardez pas?</i>

18
00:00:41,109 --> 00:00:42,242
<i>Je vous en prie.</i>

19
00:00:42,310 --> 00:00:43,777
<i>Qu'est-ce qui se passe?</i>

20
00:00:43,845 --> 00:00:45,112
Hej, Charlie.

21
00:00:45,180 --> 00:00:46,646
Nakupuju snad sama?

22
00:00:50,985 --> 00:00:52,285
Kam ses zatoulal?

23
00:00:52,353 --> 00:00:53,453
K matraci.

........