1
00:00:03,040 --> 00:00:04,943
Nebude z toho šťastný.

2
00:00:05,011 --> 00:00:06,509
Nikdy nie je šťastný.

3
00:00:06,576 --> 00:00:08,009
Dva týždne sme pracovali pre toho chlapa.
Videl si niekedy žeby bol šťastný?

4
00:00:08,077 --> 00:00:09,778
Nikdy som ho nevidel šťastného.

5
00:00:09,846 --> 00:00:11,113
Ani náznak žeby bol šťastný.

6
00:00:13,758 --> 00:00:14,929
Možno nás prekvapí.

7
00:00:15,030 --> 00:00:16,698
Možno sa s nami zvíta
s obrovským úsmevom.

8
00:00:16,766 --> 00:00:18,036
Ďakujem vám že ste to našli.

9
00:00:18,103 --> 00:00:19,606
Možno nám dá dokonca bonus.

10
00:00:20,710 --> 00:00:22,779
Tak to si nemyslím, Sean.

11
00:00:31,197 --> 00:00:32,198
Nie.

12
00:00:32,266 --> 00:00:34,500
Nie! Nie! Nie!

13
00:00:34,571 --> 00:00:36,074
Nie. Nie je šťastný.

14
00:00:36,141 --> 00:00:37,676
Povedal som že to nájdeme.

15
00:00:37,777 --> 00:00:40,912
Zaplatil som vám, aby ste našli
moje auto a moju ženu.

16
00:00:40,980 --> 00:00:43,749
Povedzte mi že ste ju našli.
Povedzte že v aute je moja žena.

17
00:00:44,983 --> 00:00:46,084
Kde je?

18
00:00:46,185 --> 00:00:47,852
- Uzbekistan.
- Tadžikistan.

19
00:00:48,989 --> 00:00:50,624
V nejakej východnej krajine...

20
00:00:50,692 --> 00:00:51,759
Východná Európa.

21
00:00:51,861 --> 00:00:52,961
... Žije na prasacej farme.

22
00:00:53,029 --> 00:00:54,696
Vývozcu.
Bravčového.

23
00:00:54,798 --> 00:00:57,801
Chcete mi povedať, že moja žena...

24
00:00:57,903 --> 00:00:59,037
........