1
00:00:00,620 --> 00:00:05,224
<i>Vypadá to, že získá zlato!
Coe porazil Crama!</i>

2
00:00:05,224 --> 00:00:10,217
<i>To byl nádherný finiš!
A Seb Coe získává zlatou medaili!</i>

3
00:00:10,217 --> 00:00:14,060
<i>Snad přijdou trable, kdo ví,</i>

4
00:00:14,060 --> 00:00:21,153
<i>teď svítí měsíc, zní hudba,
jen láska kolem,</i>

5
00:00:21,153 --> 00:00:26,158
<i>tak podlehni jí a tanči,</i>

6
00:00:26,158 --> 00:00:32,978
<i>teď unášet se jí nech.</i>

7
00:00:35,505 --> 00:00:37,365
<i>Stále není jasné, co přesně se stalo,</i>

8
00:00:37,430 --> 00:00:39,508
<i>ačkoli organizátoři
ze zřejmých důvodů</i>

9
00:00:39,509 --> 00:00:42,228
<i>vehementně popírají předchozí zprávy,</i>

10
00:00:42,229 --> 00:00:44,988
<i>že pan Fletcher byl
ve skutečnosti střelen do nohy</i>

11
00:00:44,989 --> 00:00:49,308
<i>během jakési prověrky bezpečnosti
přímo tady, v olympijském areálu.</i>

12
00:00:49,309 --> 00:00:51,148
<i>Je úterní ráno</i>

13
00:00:51,149 --> 00:00:54,228
<i>a Přípravnému olympijskému výboru
v Londýně zbývá do zahájení her 24 dní,</i>

14
00:00:54,228 --> 00:00:57,423
<i>ale jediná osoba,
která dnes v kanceláři chybí,</i>

15
00:00:57,423 --> 00:00:59,555
<i>je šéf přípravy Ian Fletcher.</i>

16
00:00:59,555 --> 00:01:03,829
<i>Tak jo, asi takhle. To, co se stalo,
je totálně běžná nehoda.</i>

17
00:01:03,830 --> 00:01:06,908
<i>Skutečnost, že tu nehodu
podstoupil, vám jasně ukazuje,</i>

18
00:01:06,909 --> 00:01:09,028
<i>jak daleko jsou lidé jako on
připraveni zajít,</i>

19
00:01:09,029 --> 00:01:12,748
<i>aby tak nějak otestovali
bezpečnostní opatření před zahájením her.</i>

20
00:01:12,749 --> 00:01:15,148
Ne, bez debat. Ano, viděl jsem to.

21
00:01:15,149 --> 00:01:17,348
Ano. Ne. To jsem viděl taky.

22
00:01:17,349 --> 00:01:20,148
Ne, bohužel, Sun jsem ještě neviděl.

........