1
00:00:38,061 --> 00:00:41,064
Následující film vychází
ze skutečných událostí

2
00:00:41,149 --> 00:00:43,024
vylíčených přímými účastníky.

3
00:00:45,695 --> 00:00:47,988
<i>United 1523, slyšeli jste?</i>

4
00:00:48,071 --> 00:00:51,826
<i>Reagovali jsme na vaše volání.
Ten křik jsme slyšeli.</i>

5
00:00:51,908 --> 00:00:54,745
<i>- Nepoznali jsme, co to je.
- United 93.</i>

6
00:00:54,870 --> 00:00:57,998
<i>- Stočil se k východu?
- 11. ZÁŘÍ 2011</i>

7
00:00:58,082 --> 00:01:01,543
<i>Myslím, že je to pepřový sprej.
Nemůžeme dýchat.</i>

8
00:01:01,626 --> 00:01:02,961
<i>Asi nás unesli.</i>

9
00:01:03,045 --> 00:01:05,006
<i>Jako opravdu nebo cvičení?</i>

10
00:01:05,088 --> 00:01:10,052
<i>- Dostanete se někdo do kokpitu?
- Co se děje, Betty? Ozvi se.</i>

11
00:01:10,178 --> 00:01:13,890
<i>Do Světového obchodního
centra narazilo letadlo.</i>

12
00:01:13,972 --> 00:01:15,767
<i>Mami, jistě jsi slyšela,</i>

13
00:01:15,892 --> 00:01:18,978
<i>že letadlo narazilo do Světového
obchodního centra 1.</i>

14
00:01:19,103 --> 00:01:21,981
<i>My jsme ve Světovém
obchodním centru 2.</i>

15
00:01:22,064 --> 00:01:27,070
<i>Jsem v uneseném letadle. Snad ještě
uvidím tvou tvář. Miluju tě. Sbohem.</i>

16
00:01:27,153 --> 00:01:31,990
<i>Prý sem míří další letadlo. Budeme se
muset ukrýt ve schodišťové šachtě.</i>

17
00:01:32,200 --> 00:01:34,786
<i>Jednotko 18. Jedna z věží se zřítila.</i>

18
00:01:35,036 --> 00:01:36,621
<i>Pomoc!</i>

19
00:01:36,829 --> 00:01:38,748
<i>Zřítilo se to na všechny!</i>

20
00:01:38,915 --> 00:01:42,543
<i>- Dokážou sem někoho dostat?
- Samozřejmě. Přijedeme pro vás.</i>

21
00:01:42,794 --> 00:01:47,465
<i>Zatím tu nikdo není. Poschodí hoří.
Ležíme na zemi a nemůžeme dýchat.</i>

22
00:01:47,715 --> 00:01:50,426
<i>- Umřu, viďte?
........