1
00:00:01,335 --> 00:00:03,003
<i>V predchádzajúcej časti...</i>

2
00:00:03,045 --> 00:00:04,963
Potrebujem aby si niečo spravil.

3
00:00:04,963 --> 00:00:06,590
Povedali ste, že to bola
jednorázovka.

4
00:00:06,590 --> 00:00:08,550
<i>- Ale stále budeš potrebovať moju pomoc.
- Bol to Zach Ward.</i>

5
00:00:08,550 --> 00:00:10,177
Povedal Nelsonovi, nech dá
drogy do lietadla

6
00:00:10,177 --> 00:00:12,763
a keď zistí, že som niečo povedala,
tak som mŕtva.

7
00:00:12,763 --> 00:00:14,640
To je nič v porovnaní s tým,
čo som robila v Iraku.

8
00:00:14,640 --> 00:00:16,683
Do toho.
Vypni ho.

9
00:00:16,683 --> 00:00:18,018
Uvidíme, či na mňa
spravíš dojem.

10
00:00:20,729 --> 00:00:22,898
Idem nás odhlásiť.

11
00:00:22,898 --> 00:00:24,650
A idete s tým
na verejnosť.

12
00:00:24,650 --> 00:00:26,527
Spravil kvôli mne veľký krok.

13
00:00:26,527 --> 00:00:27,903
Choď navštíviť Bobbyho Martina.

14
00:00:27,903 --> 00:00:30,030
<i>Uisti sa aby rozumel, prečo
by sa do toho nemal starať.</i>

15
00:00:30,030 --> 00:00:31,740
Nemám Caitlin v
starostlivosti,

16
00:00:31,740 --> 00:00:33,575
a keď sa raz dostane
indiánske dieťa do systému,

17
00:00:33,575 --> 00:00:35,369
už sa z neho nevráti.

18
00:00:56,223 --> 00:00:58,475
Bite ich, zničte ich!
To je naším zvykom!

19
00:00:58,475 --> 00:01:01,061
Zničte ich, bite ich,
porazte ich!

20
00:01:01,061 --> 00:01:03,063
Do toho, Ravens!

21
00:01:05,732 --> 00:01:06,817
Mladý si len raz.

22
00:01:06,817 --> 00:01:08,527
Potom si už
........