1
00:00:00,000 --> 00:00:01,821
V předchozí dílech jste viděli...

2
00:00:02,354 --> 00:00:03,614
...rozhod jsem se nejít na vejšku.

3
00:00:03,614 --> 00:00:04,384
Cože?

4
00:00:04,384 --> 00:00:05,714
Není to složitý rozhodování.

5
00:00:05,749 --> 00:00:08,225
Vzhledem k tomu,
že mě nikam nevzali.

6
00:00:08,260 --> 00:00:09,735
Včetně A&M.

7
00:00:09,735 --> 00:00:12,056
Před osmi týdny jsem řekl Madison,
aby odjela z města.

8
00:00:12,471 --> 00:00:14,208
Poté, co jsem zjistil,
že je těhotná.

9
00:00:14,243 --> 00:00:15,268
Je z Juilliardu.

10
00:00:15,303 --> 00:00:16,805
V podstatě jsem propad.

11
00:00:16,805 --> 00:00:18,029
Takže se se mnou rozcházíš.

12
00:00:18,029 --> 00:00:19,784
Ne. Ne. Já nevím.

13
00:00:19,819 --> 00:00:22,515
Jen potřebuju nějaký čas,
abych si to promyslel.

14
00:00:22,550 --> 00:00:24,063
Zjisti, co chceš.

15
00:00:24,063 --> 00:00:26,947
Pak mi zavolej. Budu čekat.

16
00:00:34,226 --> 00:00:35,513
Milý Ephrame.

17
00:00:35,513 --> 00:00:40,009
Já vím, že je divné, že ti píšu,
místo, abych prostě zavolala,

18
00:00:40,009 --> 00:00:42,240
ale z nějakého důvodu
je to pro mě takto lehčí.

19
00:00:43,109 --> 00:00:45,286
Já nevím, možná jsem si
na ty emaily zvykla,

20
00:00:45,286 --> 00:00:46,472
když jsi byl v New Yorku

21
00:00:46,507 --> 00:00:50,254
nebo možná se jen bojím
zvednout telefon,

22
00:00:50,254 --> 00:00:52,186
ale myslím, že si musíme promluvit.

23
00:00:52,221 --> 00:00:54,156
Blbost.

........