1
00:00:01,033 --> 00:00:02,650
Dobrý den, já jsem Oliver Stone.

2
00:00:02,668 --> 00:00:06,070
Když jsem byl mladý chlapec
vyrůstal jsem v New Yorku,

3
00:00:06,127 --> 00:00:09,012
myslel jsem si, že jsem
dostal dobré vzdělání.

4
00:00:09,047 --> 00:00:13,233
Studoval jsem hodně historii,
zejména Americkou historii.

5
00:00:13,268 --> 00:00:16,153
Dávalo to smysl.
Byli jsme středem světa.

6
00:00:16,187 --> 00:00:21,108
To byl zjevně osud.
Byli jsme dobří.

7
00:00:21,142 --> 00:00:22,776
Cestoval jsem po světě.

8
00:00:22,810 --> 00:00:25,212
Pokračoval jsem ve svém vzdělávání

9
00:00:25,246 --> 00:00:27,981
jako pěšák ve Vietnamu

10
00:00:28,016 --> 00:00:30,284
a udělal spoustu filmů ...
Některé z nich o historii.

11
00:00:30,318 --> 00:00:33,520
A naučil jsem se mnohem
víc, než jsem věděl.

12
00:00:33,554 --> 00:00:36,189
A když jsem slyšel od mých dětí

13
00:00:36,224 --> 00:00:38,191
co se učí ve škole

14
00:00:38,226 --> 00:00:41,528
byl jsem rozrušený z toho co
jsem slyšel, že se jim nedostává

15
00:00:41,562 --> 00:00:44,715
upřímnější pohled na
svět, než jsem měl já.

16
00:00:44,749 --> 00:00:48,885
Žijeme většinu z našeho
života v mlze, my všichni.

17
00:00:48,920 --> 00:00:51,271
A rád bych, aby mé
děti měli přístup

18
00:00:51,306 --> 00:00:55,409
k něčemu co vypadá jako
něco, co bych nazval

19
00:00:55,443 --> 00:00:57,544
tyranie současnosti.

20
00:00:57,578 --> 00:01:00,080
Vidíme to v médiích,
všichni mluví

21
00:01:00,114 --> 00:01:02,082
o určité věci ... zprávy dne.

22
00:01:02,116 --> 00:01:04,651
A všechny opravdu důležité věci,
........