1
00:00:00,000 --> 00:00:01,749
V minulých dílech...

2
00:00:01,749 --> 00:00:02,426
Ta čepice.

3
00:00:03,340 --> 00:00:05,691
To je můj baret. Od táty.

4
00:00:05,948 --> 00:00:07,551
To se nosí v Hong Kongu?

5
00:00:07,586 --> 00:00:09,853
Dal mi ho už dávno. Proč?

6
00:00:09,888 --> 00:00:11,542
Možná, že důvod, proč jsme se

7
00:00:11,542 --> 00:00:13,040
kamarádili, už neexistuje.

8
00:00:13,040 --> 00:00:14,364
To je dobrý, to se stává.

9
00:00:14,399 --> 00:00:18,020
Nemůžu s tebou teď být. Měj se.

10
00:00:19,580 --> 00:00:20,928
Co se to děje?

11
00:00:20,963 --> 00:00:21,912
Nevím.

12
00:00:23,074 --> 00:00:24,831
Co si myslíte, že se děje?

13
00:00:25,229 --> 00:00:26,093
Nevím.

14
00:00:26,513 --> 00:00:28,231
Chtěla jsem vás vidět,

15
00:00:30,237 --> 00:00:32,837
abych zjistila, jestli
blázním, nebo tu něco je.

16
00:00:33,520 --> 00:00:34,584
To nemůžeme.

17
00:00:41,691 --> 00:00:45,278
Celý je to jedna velká lež.

18
00:00:45,313 --> 00:00:47,440
Mám hotovo. A ty?

19
00:00:47,833 --> 00:00:50,914
S Brittany jsme si řekly,
že si dáme dva dárky.

20
00:00:53,969 --> 00:00:55,452
Ale jeden bude stačit.

21
00:00:55,452 --> 00:00:56,830
Pojď. Jdeme.

22
00:01:00,747 --> 00:01:03,026
Tak co myslíš? Potřebuju právníka?

23
00:01:03,061 --> 00:01:05,083
Protože se ti nelíbí tvá role
ve sváteční besídce?

24
00:01:05,083 --> 00:01:06,452
Nemyslím, že by to někdo vzal.

25
........