1
00:00:00,000 --> 00:00:03,336
Chytili Kennedyho.
Ujistím se, že budeš viset!

2
00:00:03,338 --> 00:00:06,472
- Máte v úmyslu říct orgánům
o mém zapojení? - Přijde na to.

3
00:00:06,474 --> 00:00:09,976
To, co udělali mým bratrům...
Nemůžu najít sílu a zapomenout.

4
00:00:09,978 --> 00:00:11,644
Druidi, ti si nehrají.

5
00:00:11,646 --> 00:00:13,946
Pistole a nůž jsou jen
nástrojem, jak odvést práci.

6
00:00:13,948 --> 00:00:15,214
Dva mrtví, pět pohřešovaných.

7
00:00:15,216 --> 00:00:17,150
- Všichni z Five Points.
- Co takhle skleničku?

8
00:00:17,152 --> 00:00:20,352
Nemůžu mít ve svých
ulicích sériového vraha.

9
00:01:00,554 --> 00:01:04,554
COPPER 2x03 - The Children of the Battlefield
Přeložila channina

10
00:01:19,481 --> 00:01:23,015
Zatraceně, Domane!
Prokrista, stůj!

11
00:01:35,630 --> 00:01:36,996
Pan Doman, že?

12
00:01:37,998 --> 00:01:39,432
Představte si,

13
00:01:39,434 --> 00:01:41,700
narazit na vás
v tohle hezké ráno.

14
00:01:43,936 --> 00:01:47,206
Tohle je podruhé, co jsi
to na mě zkusil, Domane!

15
00:01:47,208 --> 00:01:48,674
Promluvíme si o těch
šesti pohřešovaných chlapcích

16
00:01:48,676 --> 00:01:50,376
a o drogách, co jsme
našli ve tvé kapse.

17
00:01:50,378 --> 00:01:52,779
Ne, ne, ne, detektive.

18
00:01:52,781 --> 00:01:56,649
V kapse jsem měl léky,
legální léky.

19
00:01:56,651 --> 00:01:59,085
- Mám hemoroidy.
- Co jsi to dělal,

20
00:01:59,087 --> 00:02:01,954
- když jsi své léky dával
do pití jiného chlapa? - Vážně?

21
00:02:01,956 --> 00:02:04,657
Musel jsem si myslet,
že je to můj hrnek.

........