1
00:00:02,047 --> 00:00:03,259
V předchozích dílech...

2
00:00:03,502 --> 00:00:05,616
Netušila jsem, že tě ještě někdy uvidím.

3
00:00:05,618 --> 00:00:08,145
- Co ode mě chceš?
- Nic.

4
00:00:08,147 --> 00:00:11,538
Nemusíš mít strach, odpustila jsem ti.
Všechna tvá tajemství jsou v bezpečí.

5
00:00:11,540 --> 00:00:15,058
Víš, ona by to nejspíš nikdy nepřiznala,
ale ve skutečnosti je ráda, že jsi zpátky.

6
00:00:15,060 --> 00:00:16,979
Kde je moje matka?!

7
00:00:16,981 --> 00:00:18,035
Právě nechala Jill zatknout.

8
00:00:18,037 --> 00:00:19,283
Ublížila jste mému synovi.

9
00:00:19,285 --> 00:00:21,876
Spala jste s ním. A pokud
se dítě narodí ve vězení,

10
00:00:21,878 --> 00:00:23,765
bude to Michael, kdo
získá opatrovnictví.

11
00:00:23,766 --> 00:00:26,708
Co kdybys nám dala ještě jednu šanci?

12
00:00:26,710 --> 00:00:28,597
Jako otec jsi byl úžasný,

13
00:00:28,599 --> 00:00:30,838
ale já už tě nepotřebuji.
Nechci tě.

14
00:00:30,840 --> 00:00:34,871
- Chci, abyste odvolali dohodu s Winstonem.
- Proč zrovna teď? Co se stalo?

15
00:00:34,873 --> 00:00:38,264
- Přesvědčil jsem ji, abych v tom
mohl pokračovat. - O čem to mluvíš, Tome?

16
00:00:40,729 --> 00:00:44,088
- Je mi líto vaší ztráty.
- Tom byl jako rodina.

17
00:00:44,186 --> 00:00:47,417
Přiznal se k vraždě Toma Shayse.

18
00:00:48,186 --> 00:00:51,802
- Chtěla jsem se tě na něco zeptat.
- Copak?

19
00:00:51,899 --> 00:00:52,986
Je to spíš taková rada
ohledně kariéry.

20
00:00:52,988 --> 00:00:56,123
Stojí to všechno za to?

21
00:00:59,866 --> 00:01:09,174
překlad a korekce ni.na29

22
00:02:18,163 --> 00:02:23,727
Tu máš.

23
........