1
00:00:03,119 --> 00:00:05,119
:: MEZINÁRODNÍ TRESTNÍ SOUD ::
:: HAAG ::

2
00:00:06,720 --> 00:00:08,368
- <i>Buongiorno, ragazzi</i>!
- Ahoj.

3
00:00:08,488 --> 00:00:10,205
Hej, přinesla jsem lásku.

4
00:00:10,239 --> 00:00:11,139
Lásku?

5
00:00:11,173 --> 00:00:12,874
<i>Bocconotti.</i>

6
00:00:12,908 --> 00:00:14,509
<i>"Boccone"</i> znamená "sousto",

7
00:00:14,543 --> 00:00:16,244
ale já je nazývám
"<i>boccone del amore</i>",

8
00:00:16,279 --> 00:00:17,779
což znamená
"sousta lásky".

9
00:00:17,813 --> 00:00:19,681
Vypadají trochu jako <i>windbeutel</i>.

10
00:00:19,715 --> 00:00:21,249
"<i>Windbeutel</i>"?

11
00:00:21,284 --> 00:00:23,551
Víš, co je špatné na Německu?

12
00:00:23,586 --> 00:00:25,954
Do svých názvů pro jídla
nedáváte vášeň.

13
00:00:25,988 --> 00:00:27,589
Ale ano.

14
00:00:27,623 --> 00:00:29,059
<i>Sauerbraten?
Wiener Schnitzel?</i>

15
00:00:29,179 --> 00:00:30,397
<i>Wiener Schnitzel</i> je rakouský.

16
00:00:30,517 --> 00:00:33,061
Tommy, co bys raději jedl?

17
00:00:33,095 --> 00:00:34,629
Něco, co se jmenuje "<i>sauerbraten</i>",

18
00:00:34,664 --> 00:00:36,831
nebo něco pojmenované
"<i>sousta lásky</i>"?

19
00:00:36,866 --> 00:00:38,934
Něco tichého.

20
00:00:39,468 --> 00:00:40,735
Neřekl Shakespeare:

21
00:00:40,769 --> 00:00:42,603
"Co růží zvou,
i zváno jinak vonělo by stejně"?

22
00:00:42,638 --> 00:00:45,039
Jo. Ale to mluvil o vůni

23
00:00:45,073 --> 00:00:47,041
a vůně není láska.
Vůně je vůně.
........