1
00:00:08,250 --> 00:00:10,150
<i>V minulých dílech... </i>

2
00:00:10,156 --> 00:00:13,550
Celé turecké loďstvo
<i>lze spálit na prach. </i>

3
00:00:14,007 --> 00:00:16,174
<i>Jaké další dary</i>
nám máte přinést?

4
00:00:16,933 --> 00:00:20,056
Všechny cesty vedou do Říma.
<i>A protínají Romagnu. </i>

5
00:00:20,081 --> 00:00:22,181
Naši muži, shromáždění
pod společnou zástavou,

6
00:00:22,206 --> 00:00:24,306
<i>mohou misky vah přiklonit
k jakékoli straně. </i>

7
00:00:25,031 --> 00:00:27,331
<i>Mám své dítě.
Mám svého muže. </i>

8
00:00:27,356 --> 00:00:28,856
Mám vše, co jsem chtěla.

9
00:00:28,881 --> 00:00:31,281
<i>- Vše?</i>
<i>- Skoro vše. </i>

10
00:00:31,506 --> 00:00:33,106
<i>Caterina Sforza má temný stín, </i>

11
00:00:33,131 --> 00:00:34,431
<i>už dvakrát se nám připletl do cesty. </i>

12
00:00:34,456 --> 00:00:36,581
- Co tady děláš?
<i>- Je to šifra. </i>

13
00:00:36,606 --> 00:00:38,806
<i>"Musíme zjistit, </i>
kdy vyrazí na Forlí. "

14
00:00:38,931 --> 00:00:40,367
Kde jsi to našel?

15
00:00:40,393 --> 00:00:41,956
U chlapce, kterého jsem
si vzal do postele.

16
00:00:41,956 --> 00:00:45,056
Jak byste popsal moje velvyslanecké
povinnosti, Vaše Výsosti?

17
00:00:45,181 --> 00:00:47,281
Musíte mě informovat
o plánech vašeho bratra.

18
00:00:47,306 --> 00:00:49,206
<i>Jste vězněm, má drahá.
Prostě a jednoduše. </i>

19
00:00:49,231 --> 00:00:50,731
Komu máme věřit?

20
00:00:50,956 --> 00:00:52,756
Můžeš věřit mně, otče.

21
00:00:52,781 --> 00:00:54,181
Nemáš na vybranou.

22
00:00:54,406 --> 00:00:57,606
Neapolský král Frederico
........