1
00:00:03,373 --> 00:00:04,506
Dr. Reidová.

2
00:00:04,574 --> 00:00:05,840
<i>Dr. Reidová?</i>

3
00:00:05,898 --> 00:00:08,977
<i>Ta hezká, sklon k perfekcionismu
a velmi nejistá?</i>

4
00:00:09,045 --> 00:00:12,012
Ne. Ta, co říká nevolat, když pracuju.

5
00:00:12,047 --> 00:00:16,517
<i>Děvče, potřebuju lékořici.
Už je to moc dlouho.</i>

6
00:00:16,552 --> 00:00:20,254
<i>Přines dva balíčky, to bude stačit.
Vem to s sebou.</i>

7
00:00:20,322 --> 00:00:22,123
Nic nebudu brát.

8
00:00:22,157 --> 00:00:24,058
<i>- Musím jít pracovat. Nazdar.
- Nezavěšuj! Nezavěšuj! Potřebuju tě!</i>

9
00:00:24,092 --> 00:00:28,027
Podezření na plicní embolii.
Žena, přivezena z letadla.

10
00:00:28,096 --> 00:00:32,265
Nouzové přistání, záchranáři
ji stabilizovali a pak nám volali.

11
00:00:32,333 --> 00:00:36,103
Navrhují oddělený pokoj.

12
00:00:36,137 --> 00:00:40,773
- Je nakažená nebo co?
- Žena, 21, AB negativní. Víc nevíme.

13
00:00:40,841 --> 00:00:42,441
Dobrá.

14
00:00:42,509 --> 00:00:46,710
Během 9 měsíců prošla pěti věznicemi.
Žádná Miss Sympatie.

15
00:00:46,746 --> 00:00:49,148
- Jak dlouho trval let?
- 3 hodiny z Edmontonu.

16
00:00:49,216 --> 00:00:52,050
- Celou tu dobu měla pouta?
- Záleží na tom?

17
00:00:52,085 --> 00:00:55,221
Zvyšuje to riziko cévní trombózy,
prásk, a rovnou do plic.

18
00:00:55,288 --> 00:00:57,355
Byla spoutána 2 hodiny před odletem.

19
00:00:57,423 --> 00:01:01,159
- Nechte mě!
- V letadle jsme ji připoutali k sedadlu.

20
00:01:01,227 --> 00:01:04,162
- Lepící páskou?
- Ta má spoustu užití.

21
00:01:04,196 --> 00:01:09,000
- Lepší než začít krvácet, když si
rve pouta. - Jo, převezmeme to.

22
00:01:09,034 --> 00:01:10,502
........