1
00:00:00,000 --> 00:00:02,491
Titulky by Mbolek.

2
00:00:02,492 --> 00:00:05,732

3
00:00:20,922 --> 00:00:23,862
Dobré zprávy vespolek!

4
00:00:26,628 --> 00:00:28,262
Eh tak? Co to je?

5
00:00:28,263 --> 00:00:29,597
Co je co?

6
00:00:29,598 --> 00:00:30,998
Oh! Ano!

7
00:00:30,999 --> 00:00:36,804
Dámy a pánové, doručíme tuto záhadnou
bednu na planetu Peebles Alpha.

8
00:00:36,805 --> 00:00:40,492
Peebles Alpha? Planeta gangů,
rváčů a lupičů?

9
00:00:40,493 --> 00:00:42,276
Ooh! Pojďme! Pojďme! Pojďme!

10
00:00:42,277 --> 00:00:46,271
Moment. Jestli doruřujeme zásilku
kriminálníkům, Chci vědět co je uvnitř.

11
00:00:46,272 --> 00:00:48,682
Nemám zdání, Leelo.

12
00:00:48,683 --> 00:00:51,548
Ale řeknu ti přesně to co
řekli oni mně...

13
00:00:51,549 --> 00:00:55,022
Přestaň se vyptávat staříku, a
Přihodíme ti dalších pět tisíc

14
00:00:55,023 --> 00:00:58,126
o kterých tvoje posádka nemusí vědět.

15
00:00:58,127 --> 00:01:00,294

16
00:01:00,295 --> 00:01:02,463
Teď, pozorně poslouchejte.

17
00:01:02,464 --> 00:01:05,600
Tato planeta je kontrolována dvěma
konkurenčními gangy...

18
00:01:05,601 --> 00:01:07,368
Blipové a Crudové.

19
00:01:07,369 --> 00:01:11,506
Poznáte je podle barev ...
červené a modré.

20
00:01:11,507 --> 00:01:13,541
Který gang je červený, a který modrý?

21
00:01:13,542 --> 00:01:15,143
Oba!

22
00:01:15,144 --> 00:01:18,548
Dodávka je pro gang Blip,
takže když je potkáte,

23
00:01:18,549 --> 00:01:21,282
měli by jste mít tyhle trička.

24
00:01:21,283 --> 00:01:23,351
........