1
00:01:46,955 --> 00:01:48,503
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:01:48,749 --> 00:01:49,849
Co jste udělala Yatesovi?

3
00:01:49,884 --> 00:01:51,184
Má na hlavě jizvu přesně tam,

4
00:01:51,218 --> 00:01:54,154
kde náš vrah sbírá kousky mozku.

5
00:01:54,398 --> 00:01:57,233
Vysoké podpatky mají k mozku daleko.

6
00:01:57,268 --> 00:01:59,536
Moc to na vašeho vraha nepasuje.

7
00:01:59,570 --> 00:02:01,905
Albert by nebyl první,
kdo změnil své postupy.

8
00:02:01,939 --> 00:02:04,541
Našla si hrdinu.

9
00:02:04,575 --> 00:02:06,242
Znám ji--

10
00:02:06,277 --> 00:02:07,544
Janet Thortonová.

11
00:02:07,578 --> 00:02:09,139
Myslíš, že ta dívka bude v pořádku?

12
00:02:09,146 --> 00:02:10,213
Zastavil jsem krvácení,

13
00:02:10,247 --> 00:02:11,748
vyložil ji před pohotovostí.

14
00:02:11,782 --> 00:02:13,950
Záznamy pacientů--

15
00:02:13,984 --> 00:02:15,919
- Vaše záznamy.
- Dextere, ne.

16
00:02:15,953 --> 00:02:17,787
"Nějak si dokázal namluvit,"

17
00:02:17,822 --> 00:02:21,291
"že jeho pocity jsou pravé."

18
00:02:21,325 --> 00:02:23,293
Snažíte se mě držet dál od Deb.

19
00:02:23,327 --> 00:02:25,562
Chcete izolovat svůj objekt,

20
00:02:25,596 --> 00:02:26,996
dívat se, co udělá.

21
00:02:27,031 --> 00:02:28,531
Až bude Yates mrtvý,

22
00:02:28,566 --> 00:02:31,568
nechci vás ve svém životě.

23
00:02:31,602 --> 00:02:33,236
Rozumíte?

24
00:02:33,270 --> 00:02:34,571
Co ty?

25
00:02:34,605 --> 00:02:36,306
........