1
00:02:27,122 --> 00:02:30,123
THE BORGIAS
S01 E09 Nessuno

2
00:02:32,722 --> 00:02:39,022
<i>Překlad: Hlawoun
Prečas: Zaooo</i>

3
00:03:48,158 --> 00:03:51,994
<i>-... formaci! Desátníku.
- Oui, mon Capitaine!</i>

4
00:03:53,863 --> 00:03:55,633
Připraveno, můj generále!

5
00:03:55,733 --> 00:03:58,800
Až vstoupíme do Říma, Vaše Výsosti,

6
00:03:58,802 --> 00:04:00,502
měl byste si vyžádat neprodlené svolání

7
00:04:00,528 --> 00:04:02,188
svatého kolegia kardinálů.

8
00:04:02,574 --> 00:04:05,075
Za jakým účelem?

9
00:04:05,176 --> 00:04:07,344
Pouze kolegium kardinálů

10
00:04:07,410 --> 00:04:10,013
může sesadit papeže.

11
00:04:10,082 --> 00:04:14,718
Myslím, že byste mohl najít Řím
bez kardinálů, Vaše Výsosti,

12
00:04:14,752 --> 00:04:17,756
s vyjímkou Jeho Eminence
kardinála Della Rovere.

13
00:04:17,824 --> 00:04:20,891
Kupředu!

14
00:04:20,959 --> 00:04:25,362
<i>Canon abord!</i>

15
00:04:25,428 --> 00:04:27,534
Vpřed!

16
00:04:30,436 --> 00:04:32,472
Těsnou řadu!

17
00:04:40,214 --> 00:04:42,113
- Rychleji!
- Vpřed!

18
00:04:42,215 --> 00:04:46,020
- Začněte!
- Stráž brány, připravit!

19
00:04:48,023 --> 00:04:51,190
Kde jsou slavící davy?

20
00:04:51,257 --> 00:04:53,127
Vítající obyvatelstvo?

21
00:04:53,228 --> 00:04:55,295
Vsadil bych se, že utekli, můj králi.

22
00:04:55,397 --> 00:04:58,232
Neslíbil jste snad nám, kardinále,

23
00:04:58,299 --> 00:05:02,736
že město Řím nás přivítá
s otevřenou náručí?

........