1
00:00:00,000 --> 00:00:02,881
<i><font color="red">AVENGERS ASSEMBLE</font> S01E06
Super Adaptoid ()</i>

2
00:00:11,659 --> 00:00:13,760
Můžeš utíkat,
ale nemůžeš létat!

3
00:00:15,663 --> 00:00:16,663
Nepotřebuju.

4
00:00:18,433 --> 00:00:19,433
Vážně?

5
00:00:32,547 --> 00:00:35,382
- Vzdáváš se?
- Ty?

6
00:00:47,528 --> 00:00:50,730
Nepotřebujeme vidět tvé rozprášené atomy,
abychom dokázali, že mám pravdu.

7
00:00:52,033 --> 00:00:55,769
V tom, že tvoje videohra má
pěknou grafiku? Jistě.

8
00:00:55,803 --> 00:00:57,671
Lichotky tvé atomy zpátky nesloží.

9
00:00:58,806 --> 00:01:01,308
Chceš přežít,
musíš se měnit s dobou.

10
00:01:01,609 --> 00:01:03,577
Pár desetiletí jsem
byl zamrzlý v ledu,

11
00:01:03,611 --> 00:01:05,278
pak si můžeme povídat o přežití.

12
00:01:05,480 --> 00:01:07,681
<i>Pane, myslím,
že tomu byste řekl smeč.</i>

13
00:01:08,483 --> 00:01:10,684
Bod pro Jarvise, mistra očividného.

14
00:01:11,486 --> 00:01:13,320
Už jsem ti navrhl
nové brnění, Kápo,

15
00:01:13,621 --> 00:01:15,355
plus vylepšení pro štít.

16
00:01:15,590 --> 00:01:17,557
Bez obav, zachoval jsem
rozvržení barev.

17
00:01:17,658 --> 00:01:19,526
Tony, brnění by mě zpomalilo

18
00:01:19,560 --> 00:01:21,628
a můj štít je jako
prodloužení mé ruky.

19
00:01:21,662 --> 00:01:24,397
- Pokud to jakkoli změníš...
- Jen to řekni.

20
00:01:24,432 --> 00:01:25,765
Řekni: "Tony, bojím se
nové technologie."

21
00:01:26,434 --> 00:01:28,635
Připuštění, že máš problém,
je vždycky první krok.

22
00:01:28,669 --> 00:01:32,506
........