1
00:00:43,880 --> 00:00:50,416
POĽNÉ ĽALIE

2
00:02:21,080 --> 00:02:23,799
Mám prázdnu nádrž.
Môžem si vziať trochu vody?

3
00:02:36,920 --> 00:02:40,959
Boh je dobrý.
Poslal nám veľkého a silného muža.

4
00:02:43,000 --> 00:02:46,197
Nevravel nič o tom, že ma niekam posiela.
Len som išiel okolo.

5
00:02:46,320 --> 00:02:48,834
Ale nie, to nie je náhoda.

6
00:02:52,400 --> 00:02:55,551
To je tvoje... vaše auto?

7
00:02:57,520 --> 00:03:00,080
Je to môj domov.

8
00:03:00,200 --> 00:03:02,270
Opraviť ho a vrátiť sa...

9
00:03:03,320 --> 00:03:06,869
Ja tu mať pre vás prácu.

10
00:03:07,000 --> 00:03:11,835
Mnohokrát ďakujem madam,
ale musím niekam ísť. Vďaka za vodu.

11
00:04:48,360 --> 00:04:52,239
Takže, keď ma najmete,
získate muža len na jeden deň.

12
00:04:52,360 --> 00:04:55,875
- Ako?
- Mám pre vás pracovať?

13
00:04:56,000 --> 00:05:00,278
Pracujem za peniaze. Postavím lepší plot,
než vaše sestry.

14
00:05:00,400 --> 00:05:04,916
Schwester Gertrude. Schwester Albertine.
Schwester Elizabeth. Schwester Agnes.

15
00:05:05,040 --> 00:05:07,429
Ja som Mutter Maria.

16
00:05:07,560 --> 00:05:12,031
Veľmi ma teší, ste pekná rodinka.
Volám sa Homer Smith.

17
00:05:12,160 --> 00:05:15,038
- Homer...?
- Homer Schmidt.

18
00:05:15,160 --> 00:05:17,116
Oh, Schmidt!

19
00:05:20,040 --> 00:05:23,749
Herr Schmidt, žiadny plot.
My urobiť samy.

20
00:05:23,880 --> 00:05:25,996
To hore. Strecha.

21
00:05:45,280 --> 00:05:48,431
- Vy opraviť?
- Ak svieti slnko, nemôže zatekať.

22
00:05:48,560 --> 00:05:50,915
- Do strechy tečie len vtedy, keď prší.
- Was?
........