1
00:00:09,320 --> 00:00:13,480
To naznačuje, že symetrické
fragmenty způsobuje

2
00:00:13,520 --> 00:00:18,280
průnik štěpícího se jádra
skrze asymetrickou buňku...

3
00:00:29,453 --> 00:00:32,773
A teď si ještě jednou zopakujeme
poslední cvičení, dámy.

4
00:00:36,813 --> 00:00:39,373
Margaret Bellová, soustřeďte se.

5
00:00:53,893 --> 00:00:55,493
Něco na víkend, pane?

6
00:00:55,569 --> 00:00:56,969
Ne, děkuji.

7
00:01:02,009 --> 00:01:04,129
Poštovní poukázku
na deset šilinků, prosím.

8
00:02:15,849 --> 00:02:19,409
Letadlo, které svrhlo
bombu na Hirošimu,

9
00:02:19,449 --> 00:02:22,649
pojmenovali po matce pilota,

10
00:02:22,689 --> 00:02:24,409
Enole Gay Tibbetsové,

11
00:02:24,449 --> 00:02:29,089
a bombu -
tu nechutnost v jeho útrobách -

12
00:02:29,129 --> 00:02:31,369
pokřtili Little Boy.

13
00:02:31,409 --> 00:02:35,649
Byla paní Tibbetsová ten den
pyšná na svého chlapečka?

14
00:03:05,049 --> 00:03:07,369
Dej dědečkovi dobrou noc.

15
00:03:07,409 --> 00:03:11,449
Dobrou noc, Bobe, sladké sny.

16
00:03:16,248 --> 00:03:18,048
VRAHU

17
00:03:32,804 --> 00:03:36,304
MORIARTY:
ZÁKONY PRO POLICISTY

18
00:04:04,489 --> 00:04:07,089
Měl služební čepici a tak.

19
00:04:07,129 --> 00:04:11,049
- Co nějaký průkaz?
- Neptal jsem se, když měl tu čepici.

20
00:04:11,089 --> 00:04:13,529
Obvykle dostanete potvrzení,
když je plynoměr prázdný, ne?

21
00:04:13,569 --> 00:04:16,409
Říkal, že mi přijde poštou.

22
00:04:21,569 --> 00:04:24,049
Budu za tu ztrátu zodpovědný?

23
00:04:24,089 --> 00:04:28,289
........