1
00:00:00,000 --> 00:00:02,822
<i><font color="red">AVENGERS ASSEMBLE</font> S01E03
Ghost of a Chance (Nepatrná naděje)</i>

2
00:00:03,823 --> 00:00:05,490
No tak, Falcone, dělej.

3
00:00:05,524 --> 00:00:07,359
Dochází ti čas.

4
00:00:07,393 --> 00:00:09,427
<i>Panejo, někdo ale spěchá.</i>

5
00:00:09,462 --> 00:00:11,229
- Tony?
- Ahoj.

6
00:00:11,263 --> 00:00:13,264
Nesnáším, když to děláš.

7
00:00:13,299 --> 00:00:16,101
Já vím.
Co je v té krabici? Bomba?

8
00:00:16,135 --> 00:00:17,435
Vyletím s ní pro
tebe do exosféry.

9
00:00:18,537 --> 00:00:20,572
Není to bomba.

10
00:00:20,606 --> 00:00:23,208
Vzácná vakcína pro morem
stiženou vesnici?

11
00:00:23,242 --> 00:00:24,376
- Ne.
- Hmm.

12
00:00:27,313 --> 00:00:30,214
No, pak to nemůže
být moc důležité.

13
00:00:31,384 --> 00:00:33,251
Tony!

14
00:00:33,285 --> 00:00:35,453
Důkaz, který může zachránit
chybně odsouzeného člověka?

15
00:00:35,488 --> 00:00:36,454
Ne.

16
00:00:37,523 --> 00:00:41,126
- Vážně?
- Teď mě to začalo zajímat.

17
00:00:45,197 --> 00:00:46,164
Vrať to!

18
00:00:49,201 --> 00:00:51,403
Necháš toho?
Už tak jsem dost nervózní.

19
00:00:51,437 --> 00:00:53,204
Proč?

20
00:00:53,239 --> 00:00:56,274
Stěhování? Same, Nechal jsem
tvé věci poslat před hodinou.

21
00:00:56,308 --> 00:00:58,309
Ranní brífink.
Máme 10 minut zpoždění.

22
00:00:58,344 --> 00:01:01,546
Vážně? No, nikdy na
ně nechodím včas.
........