1
00:00:00,000 --> 00:00:01,773
1x07 - Hyperion

2
00:00:07,780 --> 00:00:09,314
Jarvisi, pohni.

3
00:00:09,482 --> 00:00:11,416
Vypadá to, že meškáme party.

4
00:00:20,442 --> 00:00:21,810
Na co se to díváme, Jarvisi?

5
00:00:21,861 --> 00:00:24,162
<i>Těsný shluk meteoritů</i>

6
00:00:24,163 --> 00:00:26,464
<i>vstupuje do atmosféry
rychlostí 200.7 mil za hodinu.</i>

7
00:00:26,499 --> 00:00:28,599
<i>Míří přímo na východní pobřeží.</i>

8
00:00:28,617 --> 00:00:31,452
O jak velkém shluku se tady bavíme?

9
00:00:31,487 --> 00:00:35,440
<i>Podle skenů,
exploze v X-36 hvězdného kvadrantu.</i>

10
00:00:35,474 --> 00:00:36,741
<i>Planety, pane.</i>

11
00:00:36,775 --> 00:00:38,576
Avengers, assemble!

12
00:00:43,782 --> 00:00:45,416
Thore, teď.

13
00:00:49,839 --> 00:00:54,359
Kameny z nebe, stěží výzva.

14
00:00:54,393 --> 00:00:57,628
Tak si sedni, slaďouši.
Zbyde víc pro mě!

15
00:01:09,642 --> 00:01:11,375
No, takhle se používá hlava.

16
00:01:11,410 --> 00:01:13,545
To není vtipný.

17
00:01:16,348 --> 00:01:18,349
Vypadá to,
že by se ti hodila posila, Hawkeye.

18
00:01:31,597 --> 00:01:32,697
Vynechal jsi jeden!

19
00:01:36,769 --> 00:01:40,538
Jo, to jsem nedomyslel!
Pomoc!

20
00:01:40,573 --> 00:01:42,640
Uvolni se, tohle bude bolet!

21
00:01:43,642 --> 00:01:44,609
Co?

22
00:01:50,683 --> 00:01:52,483
Tomu říkáš záchrana?

23
00:02:01,710 --> 00:02:05,730
- Tomu říkáš poděkování?
- Všichni si myslí, že jsou hrdinové.

24
00:02:07,399 --> 00:02:08,533
........