1
00:00:02,220 --> 00:00:03,010
Jednoho dne...

2
00:00:03,040 --> 00:00:05,190
se napiješ z Fontány vzpomínek...

3
00:00:05,190 --> 00:00:07,220
Až ten den přijde,
setkáme se znovu.

4
00:00:07,290 --> 00:00:10,060
Znovu a znovu dokazuješ,
že nejsi ničím víc, než jen přítěží.

5
00:00:10,130 --> 00:00:11,560
Možná bys mě měl
označit za zrádce

6
00:00:11,630 --> 00:00:13,060
a taky mě nechat zabít.

7
00:00:15,630 --> 00:00:17,700
Lidé tě podceňují,
Giuliano,

8
00:00:17,770 --> 00:00:20,070
což tě dělá vhodným

9
00:00:20,140 --> 00:00:22,640
k vylákání špeha
z jeho krytí.

10
00:00:22,700 --> 00:00:25,970
Ty jsi ten, co mi podstrčil
ony dokumenty do komnat.

11
00:00:26,040 --> 00:00:28,910
Jak dlouho pro ně děláš?

12
00:00:28,980 --> 00:00:31,410
Jsi stejně pobuřující
jako byla ona!

13
00:00:32,750 --> 00:00:34,920
- Je mrtvá?
- Na tom nesejde, je pryč

14
00:00:34,980 --> 00:00:37,720
Proto se na mě nemůžeš
ani podívat, ona tě opustila.

15
00:00:37,790 --> 00:00:42,090
- Viděl jsem muže.
- Kdo to byl, Leonardo?

16
00:00:42,160 --> 00:00:44,220
Pusť mě.

17
00:00:44,290 --> 00:00:46,860
- Co jsi viděl?
- Byl jsem to já.

18
00:00:48,300 --> 00:00:51,060
_

19
00:00:51,090 --> 00:00:55,090
Da Vinci's Demons S01E06 - Ďábel

20
00:01:00,140 --> 00:01:47,760
_

21
00:01:53,660 --> 00:01:55,360
Tohle je šílenství?

22
00:02:00,870 --> 00:02:03,360
Jak... jak
by jen mohlo?

........