1
00:00:04,869 --> 00:00:09,971
Hola. Hola. Necesito un buen pracovník.

2
00:00:10,306 --> 00:00:11,935
<i>Tu es silný. Pojďte.</i>

3
00:00:12,002 --> 00:00:13,670
<i>?Que?</i>

4
00:00:13,737 --> 00:00:16,172
<i>?Que?</i>

5
00:00:16,239 --> 00:00:17,773
<i>No vamos con ESE senor.</i>

6
00:00:17,841 --> 00:00:19,408
<i>Lo he visto saliendo
con muchos otros,</i>

7
00:00:19,475 --> 00:00:21,675
<i>- Y no vuelven nadie.</i>
- My s ním nepůjdeme.

8
00:00:21,743 --> 00:00:24,355
Viděl jsem několik mužů, jak
s ním šli a už se nevrátili.

9
00:00:24,456 --> 00:00:26,558
<i>- He perdido amigos...</i>
- Ztratili jsme přátele...

10
00:00:26,626 --> 00:00:28,017
<i>No Se lo Que hace con ellos.</i>

11
00:00:28,084 --> 00:00:30,431
Nevíme, co s nimi dělá.

12
00:00:30,499 --> 00:00:31,804
<i>No quiero decir mas.</i>

13
00:00:31,871 --> 00:00:34,515
Už o tom nechci mluvit.

14
00:00:34,583 --> 00:00:36,021
Nabírám dělníky a říkám jim,

15
00:00:36,088 --> 00:00:38,181
že dostanou zaplaceno v 18.00...

16
00:00:38,249 --> 00:00:41,011
V 17.45 je jistý agent z imigračního

17
00:00:41,077 --> 00:00:44,241
jménem Mose Schrute hodí do dodávky,

19
00:00:44,308 --> 00:00:46,272
vysadí je vprostřed Harrisburgu

20
00:00:46,340 --> 00:00:48,440
a řekne jim, že je to Kanada.

21
00:00:48,507 --> 00:00:50,674
<i>- Hola, amigo.
- Hola.</i>

22
00:00:50,742 --> 00:00:53,913
<i>- Tú es un bueno pracovník?
- Si. Yo muy bueno pracovník.</i>

23
00:00:53,981 --> 00:00:56,651
<i>Y el acento...
Odkud tú jsi?</i>

24
00:00:56,719 --> 00:00:58,021
Scranton.

25
........