1
00:00:00,050 --> 00:00:01,820
<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:02,100 --> 00:00:03,540
Proč jsi to na mě hodila?

3
00:00:03,570 --> 00:00:06,240
Právě jsme zjistili,
že Carolina

4
00:00:06,270 --> 00:00:08,470
není jedna ze soutěžících.

5
00:00:08,510 --> 00:00:10,840
Je to herečka.

6
00:00:10,880 --> 00:00:12,150
Našel jsem krabici.

7
00:00:12,180 --> 00:00:14,210
Tak jsem ji otevřel,
a byla tam kniha.

8
00:00:14,250 --> 00:00:15,620
Někdo mě sledoval.

9
00:00:19,790 --> 00:00:22,490
Když jsme tam došli,
Irene byla chycená do pasti.

10
00:00:22,520 --> 00:00:25,460
Vždyť umře.
Potřebuje pomoc.

11
00:00:25,490 --> 00:00:27,790
Potřebuje doktora.
Nemůže tu zůstat.

12
00:00:27,830 --> 00:00:28,990
Když někdo z nás
zmáčkne tlačítko,

13
00:00:29,030 --> 00:00:30,630
přiletí helikoptéra.
A budou tam doktoři.

14
00:00:30,660 --> 00:00:32,630
Kdo zmáčkne tlačítko,
vypadává ze hry.

15
00:00:32,670 --> 00:00:34,130
Já ho zmáčknu.

16
00:00:35,500 --> 00:00:36,970
Je tu helikoptéra.
Odvezou ji odtud.

17
00:00:37,000 --> 00:00:38,340
Nikdo nebude vyloučen ze hry,

18
00:00:38,370 --> 00:00:40,270
protože jsem už
zmáčkla tlačítko.

19
00:00:40,310 --> 00:00:43,070
Kde je? Kde je ta
zatracená helikoptéra?!

20
00:00:43,110 --> 00:00:45,640
A kde je Esther?
Napálila nás!

21
00:00:45,680 --> 00:00:47,910
- Johnny...
- Není tu připojený drát.

22
00:00:47,950 --> 00:00:49,080
Nic to nedělá.
........