1
00:00:00,060 --> 00:00:01,100
Dobře, soustřeďte se.

2
00:00:03,120 --> 00:00:04,060
Dobře.

3
00:00:09,520 --> 00:00:10,600
Dobře.

4
00:00:11,000 --> 00:00:12,900
Skvělá práce.

5
00:00:14,920 --> 00:00:15,800
To je ono.

6
00:00:16,400 --> 00:00:18,600
Je to dobrý. Je to dobrý.
Je to dobrý.

7
00:00:18,700 --> 00:00:19,780
Je to dobrý, pojď dolů.

8
00:00:19,820 --> 00:00:20,860
Pojď.

9
00:00:22,420 --> 00:00:24,120
Je to v pořádku.

10
00:00:25,000 --> 00:00:26,860
Byl to dobrý pokus, že?

11
00:00:26,860 --> 00:00:28,200
Zvládneš to příště, jo?

12
00:00:29,460 --> 00:00:30,700
Dobrá. Skončili jsme.

13
00:00:30,780 --> 00:00:31,960
Slezte dolů, prosím.

14
00:00:36,520 --> 00:00:38,220
Byla jsi tak statečná.

15
00:00:41,200 --> 00:00:42,480
Přijdu domů pozdě.

16
00:00:42,340 --> 00:00:47,240
Velká grupa přijde brzo,
a musím jim zkontrolovat výstroj.

17
00:00:47,240 --> 00:00:48,460
Budeme zahřívat postel.

18
00:00:48,440 --> 00:00:50,000
Dobře. Pojď sem.

19
00:00:55,320 --> 00:00:57,840
A jedna sem.

20
00:00:59,080 --> 00:01:01,120
- Zatím.
- Pa, tati. Zatím.

22
00:01:32,840 --> 00:01:33,600
Chci ji vidět.

23
00:01:35,740 --> 00:01:37,840
No tak, nechci se s tebou hádat.
Jen s ní chci mluvit.

24
00:01:37,800 --> 00:01:39,140
Adele!

25
00:01:42,220 --> 00:01:43,880
Skončila s tebou.

........