1
00:00:08,940 --> 00:00:12,481
<i>19. května, 1458 př. n. l.

2
00:00:14,542 --> 00:00:17,873
<i>Vojevůdce rebelů vyzývá
k souboji mocný Egypt.

3
00:00:22,439 --> 00:00:27,669
<i>Dvě největší armády dosavadního
starověkého světa jsou připraveny k boji.

4
00:00:29,438 --> 00:00:32,887
<i>Osud Egypta leží
v rukou mladého faraona...

5
00:00:33,246 --> 00:00:35,606
<i>který dosud nezažil
žádnou bitvu.

6
00:00:42,127 --> 00:00:46,764
<i>Pokud rebelové vyhrají,
egyptská civilizace padne.

7
00:00:50,684 --> 00:00:52,768
<i>Toto je pravdivý příběh.

8
00:00:53,668 --> 00:00:57,296
<i>Záznam tohoto epického souboje
byl vytesán do kamenných stěn...

9
00:00:57,637 --> 00:01:01,623
<i>chrámu v Karnaku před
více než 3500 lety.

10
00:01:04,161 --> 00:01:07,825
<i>Ukazuje jak rozmazleného prince
změnila válka...

11
00:01:08,565 --> 00:01:12,419
<i>a jak on přetvořil své království
v impérium.

12
00:01:14,153 --> 00:01:19,623
<i>Stal se největším egyptským
válečným faraonem... Thutmose III.

13
00:01:27,952 --> 00:01:31,608
<i><b>STAROVĚCÍ EGYPŤANÉ

14
00:01:49,625 --> 00:01:53,624
<i><b>Bitva u Megidda

15
00:01:59,499 --> 00:02:05,688
<i>Po generace žily 3 miliony
obyvatel Egypta v míru a prosperitě.

16
00:02:07,396 --> 00:02:13,156
<i>Většina jsou farmáři a rybáři
žijící na úrodných březích řeky Nil.

17
00:02:16,692 --> 00:02:22,375
<i>Ahmose je venkovským farmářem
jehož rodina obdělává tuto půdu.

18
00:02:22,816 --> 00:02:25,859
<i>Jejich život následuje
měnící se roční období.

19
00:02:31,177 --> 00:02:32,991
<i>Egypťané se žení mladí.

20
00:02:33,249 --> 00:02:34,453
Ahmosi!

21
00:02:35,051 --> 00:02:37,967
<i>Ahmosově ženě je teprve 16 let.

22
00:02:50,364 --> 00:02:55,878
........