1
00:00:05,389 --> 00:00:08,329
"Ukončovatel"?
Tak mi lidé říkají?

2
00:00:08,392 --> 00:00:10,527
Tak ti říkají sestřičky.

3
00:00:10,594 --> 00:00:14,965
Pokud to znamená to, co si myslím,
tak já "neukončil" sestřičku,

4
00:00:14,998 --> 00:00:16,965
už dobré 3 měsíce.

5
00:00:17,000 --> 00:00:18,667
Máš někoho?

6
00:00:18,701 --> 00:00:20,569
Vlastně ano.

7
00:00:20,603 --> 00:00:22,905
To je skvělé, úžasné.

8
00:00:22,972 --> 00:00:27,975
Jsme na začátku.
Je to fajn děvče a má dítě.

9
00:00:28,010 --> 00:00:30,913
To mě těší.

10
00:00:31,947 --> 00:00:36,214
Jedeme špatně.
A ten ukazatel se úplně ztratil.

11
00:00:36,284 --> 00:00:37,484
Musíme někde zastavit.

12
00:00:37,553 --> 00:00:40,487
Neboj, je to velké letovisko.
Cedule budou všude.

13
00:00:40,522 --> 00:00:43,357
To znám, ten tvůj orientační smysl.

14
00:00:43,425 --> 00:00:45,659
Někam dojedeme,
ale konference to nebude.

15
00:00:45,693 --> 00:00:49,694
- Bude to penzion, kde děláš vlastní džem.
- No teda!

16
00:00:49,764 --> 00:00:52,832
Víš ty co?
Zaprvé, můj džem byl lahůdka.

17
00:00:52,900 --> 00:00:54,034
- Zadruhé, skvěle ses...
- O to nejde.

18
00:00:54,068 --> 00:00:56,937
Na tom výletě ses skvěle bavila.

19
00:00:57,004 --> 00:01:02,875
Mezi námi, nechápu, jak Charlie může
vynechat rozpustilý víkend na konferenci

20
00:01:02,902 --> 00:01:07,112
- proto, aby někoho vyzvedl na letišti.
- Je to Ford, jeho nejlepší přítel.

21
00:01:07,180 --> 00:01:10,382
- Rozpustilý víkend.
- A proto nemáš žádné přátele.

22
00:01:10,450 --> 00:01:13,185
A Charlie přijede,
jen trochu později.
........