1
00:02:32,166 --> 00:02:34,791
Oh, proboha!
Omlouvám se! Jste v pořádku?

2
00:02:34,999 --> 00:02:37,333
Jste v pořádku?
Co se sakra stalo?

3
00:02:37,499 --> 00:02:40,083
Najednou jsem zatočila a
tašky spadly, když jsem

4
00:02:40,166 --> 00:02:43,124
se snažila vyhnout.
- Sakra, a můj mobil?

5
00:02:43,208 --> 00:02:48,083
Hraješ si s telefonem uprostřed ranveje?
Zbláznil ses? Na, ošetři se.

6
00:02:55,624 --> 00:02:57,833
Tady jsi ...

7
00:02:58,791 --> 00:03:01,249
Jsi v pořádku, Jesse?
- Oh, jsem tak unavená.

8
00:03:01,541 --> 00:03:04,874
Vypadáš špatně. - Poslední
dobou jsem pořád unavená.

9
00:03:05,124 --> 00:03:08,458
Opravdu? Proč jsi mi nic neřekla?
- To je tím, že jste těhotná.

10
00:03:10,583 --> 00:03:15,124
Jesse, opravdu? Jesse?!

11
00:03:15,458 --> 00:03:18,458
Ještě je brzy, Leone.
Teprve dva měsíce.

12
00:03:18,666 --> 00:03:21,416
Dva měsíce! Jesse!
Proč jsi mi nic neřekla?

13
00:03:21,624 --> 00:03:25,624
Za to může doktor. - Jaký doktor?
- Zeptal se mě, jestli chci dítě.

14
00:03:25,874 --> 00:03:29,791
Tak chci, chci... - Řekla jsem mu
že se už léta snažíme.

15
00:03:29,916 --> 00:03:32,249
A on řekl: "Neříkejte
mu nic, ještě je moc brzy."

16
00:03:32,374 --> 00:03:35,333
Řekla jsem: "Určitě už si všimnul."
A ty sis ničeho nevšiml?

17
00:03:35,458 --> 00:03:37,833
Jenom jsem si všiml, že
ti vyrostla prsa, ale ...

18
00:03:38,083 --> 00:03:41,666
Neviděl jsi, kolik sním vajec
každé ráno? Když jsem jich jedla tolik?

19
00:03:41,791 --> 00:03:43,833
Opravdu, jíš hodně vajec.

20
00:03:43,958 --> 00:03:47,208
Pokud by vám to nevadilo, rád bych
k doktorovi, než vykrvácím...

21
00:03:47,374 --> 00:03:49,458
Jo, pojďme k doktorovi,
........