1
00:01:11,472 --> 00:01:13,473
- Dobré ráno.
- Percy Malleson.

2
00:01:39,752 --> 00:01:43,632
Tady ho máme -
nadutý hňup z Hňupova.

3
00:01:44,313 --> 00:01:48,753
Královská rodina dorazí
do továrny přesně v 11:45.

4
00:01:49,033 --> 00:01:53,990
Načež si Její Královská Výsost
princezna Margaret prohlédne výrobu

5
00:01:53,992 --> 00:01:56,192
za doprovodu ředitele,
pana Henryho Brooma.

6
00:01:56,472 --> 00:02:01,830
Po oficiálním odhalení nové rakety
země-vzduch Standfast Mk 2

7
00:02:01,832 --> 00:02:04,912
a její následné názorné prohlídce

8
00:02:05,712 --> 00:02:09,150
se Její Královská Výsost
odebere do kanceláří vedení společnosti,

9
00:02:09,152 --> 00:02:14,670
kde ji bude čekat občerstvení
a lehký oběd v podobě bufetu.

10
00:02:14,672 --> 00:02:16,751
Hlavním cílem této návštěvy

11
00:02:16,753 --> 00:02:19,313
je propagace britského
průmyslu v zahraničí.

12
00:02:20,393 --> 00:02:22,951
Za tím účelem bude přítomna
i obchodní delegace

13
00:02:22,953 --> 00:02:25,751
vedená Jeho Výsostí
korunním princem Nabílem

14
00:02:25,753 --> 00:02:29,491
ze Spojeného hašemitského království,

15
00:02:29,552 --> 00:02:32,392
včetně ministrů
z Výboru pro zámořský obchod.

16
00:02:33,113 --> 00:02:36,310
Naší stanici se dostalo nesmírné cti

17
00:02:36,312 --> 00:02:38,790
postarat se o zajištění bezpečnosti

18
00:02:38,792 --> 00:02:40,752
po dobu této návštěvy.

19
00:02:41,872 --> 00:02:44,193
Budou se sem upírat
zraky celého světa.

20
00:03:25,577 --> 00:03:27,615
Ránko, kamaráde.

21
00:03:27,617 --> 00:03:29,374
Jak vypadám?

22
00:03:29,376 --> 00:03:32,774
- Velmi... důvěryhodně?
........