1
00:00:29,736 --> 00:00:32,887
Za zavřenými dveřmi, v útulných pokojích
po celém Londýně,

2
00:00:32,976 --> 00:00:35,695
se objevuje rozkoš.

3
00:00:35,776 --> 00:00:38,085
Někdy spontání, někdy plánovaná,

4
00:00:38,176 --> 00:00:40,132
a ano, někdy i placená.

5
00:00:40,216 --> 00:00:42,491
A dnes...

6
00:00:42,576 --> 00:00:45,773
dnes je jen pro zvané.

7
00:00:50,256 --> 00:00:55,011
Občas mi platí za věci,
které jsem vždy chtěla dělat.

8
00:01:40,576 --> 00:01:44,012
Zbožňuju, když se moje osobní touhy
střetnou s pracovními povinnostmi.

9
00:01:44,096 --> 00:01:47,452
Tohle je ta nejprestižnější párty
pro dospělé v zemi.

10
00:01:50,016 --> 00:01:53,531
Tyto párty jsou pouze pro páry,
a mají pár podmínek -

11
00:01:53,616 --> 00:01:56,255
musíte mít méňe než 40 let, být vzdělání,

12
00:01:56,336 --> 00:01:58,327
a krásní.

13
00:01:58,416 --> 00:02:00,532
Vítejte, vítejte.

14
00:02:00,616 --> 00:02:04,814
Teď musíte odevzdat mobilní telefony
a fotoaparáty,

15
00:02:04,896 --> 00:02:06,648
budou Vám navráceny po skončení párty.

16
00:02:06,736 --> 00:02:09,534
Také Vám bylo předem zasláno číslo,
na kterém Vás

17
00:02:09,616 --> 00:02:11,891
v případě nouze bude možné zastihnout.

18
00:02:12,936 --> 00:02:14,813
- Děkuji.
- Děkuji.

19
00:02:16,296 --> 00:02:18,571
- Jsme manželé?
- Ne, to si nemyslím.

20
00:02:18,656 --> 00:02:20,692
Pamatuješ si, co dělám?

21
00:02:20,776 --> 00:02:22,653
Aleksandar Yerkovic,

22
00:02:22,736 --> 00:02:26,615
špičkový návrhář úsporných přístrojů
s obnovitelných zdrojů energie,

23
00:02:26,696 --> 00:02:29,574
........