1
00:00:06,300 --> 00:00:08,102
Vypadá to jako bychom letěli warpem 4,5...

2
00:00:08,836 --> 00:00:11,648
Lidské děti mají vskutku velkou představivost...

3
00:00:12,115 --> 00:00:13,116
Subkomandére!

4
00:00:14,121 --> 00:00:16,123
Tohle mi poslal můj synovec ze čtvrté třídy.

5
00:00:16,657 --> 00:00:19,669
Říkal sem si, že všem ukážu
jak dobře naše mise doma působí.

6
00:00:20,136 --> 00:00:22,142
Tohle si pověsím v ošetřovně.

7
00:00:22,142 --> 00:00:23,677
Nechcete taky jeden do vašeho pokoje?

8
00:00:24,144 --> 00:00:27,151
Provedení je primitivní, ale překvapivě trefné.

9
00:00:27,685 --> 00:00:29,158
Pár těch dětí má opravdoví talent.

10
00:00:29,692 --> 00:00:31,698
Který by jste ráda?

11
00:00:32,699 --> 00:00:35,639
Tohle je milé...

12
00:00:35,639 --> 00:00:39,652
nebo chcete... první kontakt?

13
00:00:40,186 --> 00:00:44,666
nebo... co třeba tohle?

14
00:00:49,675 --> 00:00:51,681
Zpomalujeme na impuls.

15
00:00:54,222 --> 00:01:00,703
Doporučuji všem, aby šli k oknu,
na pravoboku je k vidění něco fantastického

16
00:01:03,243 --> 00:01:05,717
Velící důstojníci ať se dostaví na můstek.

17
00:01:07,723 --> 00:01:09,191
Prohlédl jsem vulkánskou databanku, pane.

18
00:01:09,191 --> 00:01:10,731
Žádný záznam.

19
00:01:10,731 --> 00:01:12,203
To znamená, že jsme ji objevili my.

20
00:01:12,737 --> 00:01:14,205
Archerova kometa...

21
00:01:16,211 --> 00:01:17,212
Leťte blíž, praporčíku.

22
00:01:17,747 --> 00:01:18,752
Ano, pane.

23
00:03:01,950 --> 00:03:04,486
Už si viděl něco takového
ve tvých astronomických knihách...?

24
00:03:04,953 --> 00:03:05,487
Uáu...

25
........