1
00:00:02,576 --> 00:00:04,417
<i> Chester 's Mill je město jako každé jiné. </i>

2
00:00:04,830 --> 00:00:06,663
<i> Tedy alespoň bývalo, </i>

3
00:00:06,665 --> 00:00:08,799
<i> dokud jsme nebyli odříznuti
od zbytku světa </i>

4
00:00:08,801 --> 00:00:10,834
<i> záhadnou kupolí. </i>

5
00:00:14,440 --> 00:00:17,140
<i> Neviditelná, nezničitelná </i>

6
00:00:17,142 --> 00:00:19,080
<i> neproniknutelná. </i>

7
00:00:19,200 --> 00:00:20,544
Jsme v pasti.

8
00:00:20,546 --> 00:00:23,313
<i> Nevíme odkud se vzala
a proč právě zde, </i>

9
00:00:23,315 --> 00:00:25,649
<i> jediné co víme je,
že jsme tu všichni uvězněni spolu </i>

10
00:00:25,651 --> 00:00:27,617
<i> a žádné z našich tajemství
není v bezpečí .. </i>

11
00:00:29,821 --> 00:00:31,088
Ahoj, Jimmy.

12
00:00:31,090 --> 00:00:33,423
<i> Extáze je tvůj produkt, Max. </i>

13
00:00:33,425 --> 00:00:35,392
Který bych nikdy nevyrobila

14
00:00:35,394 --> 00:00:36,960
bez mé tajné ingredience.

15
00:00:36,962 --> 00:00:38,095
Tekutý plyn.
Zdá se, že

16
00:00:38,097 --> 00:00:39,563
město ho má pořádně hodně.

17
00:00:39,565 --> 00:00:40,664
Vévoda o tom věděl?

18
00:00:40,666 --> 00:00:42,165
Nechtěl abys to věděla.

19
00:00:42,834 --> 00:00:44,368
Vévoda?

20
00:00:44,370 --> 00:00:45,469
Do čeho ses to zapletl?

21
00:00:45,471 --> 00:00:46,837
<i> Postelové rozhovory </i>

22
00:00:46,839 --> 00:00:48,105
<i> s Julií skončí </i>

23
00:00:48,107 --> 00:00:49,373
když zjistí,

24
00:00:49,375 --> 00:00:50,574
že jsi zabil jejího manžela.
........