1
00:00:21,700 --> 00:00:25,870
Obřad uvidí celá loď.
Výborně.

2
00:00:27,549 --> 00:00:30,222
Volají vás z můstku.

3
00:00:35,528 --> 00:00:38,985
prosím, Kirk.
Strážní stanice 2 stále mlčí.

4
00:00:39,162 --> 00:00:42,038
A teď zmlkla i stanice 3.

5
00:00:46,639 --> 00:00:50,810
Udržujte kurz ke stanici 4.
průběžně mě informujte. Kirk konec.

6
00:01:22,902 --> 00:01:25,111
Už od času prvních dřevěných lodí

7
00:01:25,283 --> 00:01:31,414
je všem kapitánům dána výsada spojit
dva lidi do svazku manželského.

8
00:01:31,591 --> 00:01:35,096
Shromáždili jsme se zde dnes
s vámi, Angelo Martineová,

9
00:01:35,267 --> 00:01:39,105
a s vámi, Roberte Tomlinsone,
za přítomnosti vašich přátel,

10
00:01:39,278 --> 00:01:44,161
abychom v souladu s našimi zákony
a naším přesvědčením vyslechli váš...

11
00:01:44,333 --> 00:01:47,006
pohotovost!
Všechny paluby pohotovost!

12
00:01:47,173 --> 00:01:51,474
pohotovost! Kapitán na můstek.
Všechny paluby pohotovost!

13
00:01:51,643 --> 00:01:56,360
Strážní stanice 4 napadena
plavidlem neurčeného původu.

14
00:01:56,531 --> 00:01:59,490
Naplno vpřed.
Všechny paluby mají poplach.

15
00:02:04,176 --> 00:02:08,763
Všechny paluby poplach.

16
00:02:17,085 --> 00:02:20,923
Nejzazší hranice - vesmír.

17
00:02:21,096 --> 00:02:24,684
Jsme svědky putování
hvězdné lodi Enterprise.

18
00:02:24,855 --> 00:02:29,489
Jejím pětiletým posláním
je výzkum tajemných nových světů,

19
00:02:29,660 --> 00:02:33,711
nových civilizací a forem života,

20
00:02:33,879 --> 00:02:37,135
Odvážná cesta do míst,
kam se žádný člověk dosud nevydal.

21
00:03:10,921 --> 00:03:14,712
Kapitánův deník,
hvězdné datum 17 09.2.

22
........