1
00:03:39,000 --> 00:03:41,468
Vyrovnejte váhu

2
00:03:41,680 --> 00:03:43,477
k vykročení napravo.

3
00:03:44,120 --> 00:03:47,556
Úkrok.
Veďte ji na přední osmu.

4
00:03:47,760 --> 00:03:49,398
Uvolněte nohu.

5
00:03:50,040 --> 00:03:53,271
Dobrý den, slečno.
Od každého očekáváme, že tu bude včas.

6
00:03:53,480 --> 00:03:57,189
Prosím, připravte se.
Začneme.

7
00:03:59,960 --> 00:04:01,632
Úkrok.

8
00:04:02,840 --> 00:04:04,558
Přední osma.

9
00:04:08,680 --> 00:04:13,435
Konec je, při osmidobém základu,
na pravé noze. Je to jednodušší.

10
00:04:13,640 --> 00:04:16,712
Váhu přenášejte z nohy na nohu
jak se vám to hodí.

11
00:04:16,920 --> 00:04:19,798
Dá se to dělat několika způsoby.

12
00:04:21,440 --> 00:04:24,273
Na tom zapracujeme příští týden.
Ale vyzkoušíme si to už teď.

13
00:04:24,480 --> 00:04:25,629
Připraveni?


14
00:04:30,680 --> 00:04:33,831
J.C., můžete tancovat
s tou novou slečnou?

15
00:05:07,280 --> 00:05:09,236
Dobrý den.

16
00:05:09,440 --> 00:05:12,557
Alice.
- Já jsem Jean-Christophe. J.C.

17
00:05:20,360 --> 00:05:21,349
Promiňte.

18
00:05:50,200 --> 00:05:51,428
Promiňte.

19
00:06:03,480 --> 00:06:05,277
Ok, prezence.

20
00:06:05,480 --> 00:06:07,471
Marco?
- Tady.

21
00:06:07,680 --> 00:06:09,079
Blok B, sekce 1.

22
00:06:09,280 --> 00:06:10,838
Pepek?
- Tady.

23
........