1
00:00:07,466 --> 00:00:09,134
Dobré ráno všichni.

2
00:00:19,645 --> 00:00:22,189
Buďte trpěliví.

3
00:00:39,581 --> 00:00:41,583
To musela být perná noc.

4
00:00:50,092 --> 00:00:55,264
Neboj se...
nezapomněl jsem na tebe.

5
00:01:04,690 --> 00:01:08,736
Ochutnej tohle.
Ale tentokrát mi prsty nechej.

6
00:02:42,246 --> 00:02:44,831
"Drahý doktore"

7
00:02:48,711 --> 00:02:50,796
Lidé už začínají žárlit.

8
00:02:51,004 --> 00:02:55,384
Dostáváte více dopisů z domova,
než kdokoliv jiný na této lodi.

9
00:02:55,592 --> 00:02:58,762
- Tak jak se jmenuje?
- Není to, jak si myslíte.

10
00:02:58,971 --> 00:03:00,097
Jsou od doktora Lucase.

11
00:03:00,305 --> 00:03:02,433
Kolega z Mezidruhové
lékařské výměny.

12
00:03:02,641 --> 00:03:04,893
Nevěděla jsem, že nějací
lidé slouží na Denobule.

13
00:03:05,102 --> 00:03:07,521
On je první.
Pomohl mi, když jsem začínal

14
00:03:07,688 --> 00:03:10,357
v San Franciscu a já mu na
oplátku pomáhám teď.

15
00:03:10,566 --> 00:03:12,943
Když mi bylo dvanáct,
dopisovala jsem si s přítelkyní

16
00:03:13,152 --> 00:03:16,488
z Brisbane v Austrálii.
Moc ráda jsem četla její dopisy.

17
00:03:16,697 --> 00:03:19,366
Bylo to jako okno
do dalekých míst

18
00:03:19,575 --> 00:03:21,869
se zvláštně znějícími jmény.

19
00:03:22,077 --> 00:03:24,955
Objevování je vždy zajímavé.

20
00:03:25,164 --> 00:03:29,543
- Sejdeme se později?
- Ano, už se těším.

21
00:03:29,752 --> 00:03:31,545
Jestli si myslíte,
že jste připravena,

22
00:03:31,754 --> 00:03:33,464
můžeme dnes probrat bacily.
........