1
00:00:01,363 --> 00:00:03,270
Ľudia zvykli opisovať Green Grove

2
00:00:03,390 --> 00:00:05,298
ako skvelé miesto pre vyrastanie.

4
00:00:06,420 --> 00:00:09,319
Ale to bolo pred tým, než
Danny Desai bol poslaný preč za vraždu.

5
00:00:09,353 --> 00:00:10,353
Hej!

6
00:00:10,388 --> 00:00:13,123
Musel som.
Nemal som inú možnosť.

7
00:00:13,157 --> 00:00:14,224
a poplietol jeho dve
najlepšie kamarátky

8
00:00:14,258 --> 00:00:15,258
vo vývoji.

9
00:00:15,292 --> 00:00:17,193
Prosím, nechcem, aby ste ma nenávideli.

11
00:00:21,336 --> 00:00:23,099
O päť rokov neskôr sa vrátil...

12
00:00:23,134 --> 00:00:24,968
Desaiov návrat do Green Grove High

13
00:00:25,002 --> 00:00:26,636
sa stretol s polemikou.

14
00:00:26,670 --> 00:00:27,837
Boo.

15
00:00:27,872 --> 00:00:29,839
na miesto, ktoré ho nechcelo.

16
00:00:29,874 --> 00:00:32,675
Ja by som toho socia nepustila
do blízkosti našej školy.

17
00:00:32,710 --> 00:00:34,644
Socio.
Socio.

18
00:00:34,678 --> 00:00:37,447
"Socio"... je to v podstate
tak trochu chytľavé.

19
00:00:37,481 --> 00:00:41,239
Doktorovi Lecterovi,
váš pacient je v uličke štyri.

20
00:00:41,359 --> 00:00:42,419
Ja by som ho pustila
do mojej uličky.

21
00:00:42,453 --> 00:00:45,221
Ale keď ho problémy prenasledovali domov...

22
00:00:45,256 --> 00:00:47,057
Aah!

23
00:00:47,091 --> 00:00:48,224
Použijeme všetky prostriedky,
ktoré máme k dizpozícii,

24
00:00:48,259 --> 00:00:50,093
ale zatiaľ nemáme žiadnych svedkov.

25
00:00:50,127 --> 00:00:52,526
Dannyho minulosť ho nechala v podozrení.
........