1
00:00:38,789 --> 00:00:40,165
Hej!

2
00:00:44,461 --> 00:00:46,630
- Budíček, Lawrenci.
- Co to má znamenat?

3
00:00:46,755 --> 00:00:50,259
- Je hrozně brzy, seržante Haro.
- Vstaňte!

4
00:00:50,384 --> 00:00:53,595
- Co chce?
- Zjistím to.

5
00:00:53,720 --> 00:00:56,181
Co?

6
00:00:56,473 --> 00:00:58,934
Nemusíte ho vůbec poslouchat, Lawrenci.

7
00:00:59,059 --> 00:01:01,186
Jsem styčný důstojník,
tak navazuji spojení.

8
00:01:01,436 --> 00:01:03,355
Co říká?

9
00:01:03,480 --> 00:01:06,733
- Víte, co děláte, starouši?
- Ano a ať je to jak chce,

10
00:01:06,859 --> 00:01:08,277
záleží mu na tom,
abych na to dohlédl.

11
00:01:08,402 --> 00:01:10,571
- Pojďme, seržante.
- Vy nic nevíte.

12
00:01:10,696 --> 00:01:12,072
Jen Lawrence rozumí.

13
00:01:12,197 --> 00:01:14,408
- Budu je sledovat, pane.
- Výborně.

14
00:01:19,413 --> 00:01:21,248
Mizerové.

15
00:01:37,139 --> 00:01:42,769
VESELÉ VÁNOCE, PANE LAWRENCI

16
00:03:03,141 --> 00:03:07,145
JÁVA 1942

17
00:03:08,146 --> 00:03:09,898
Pozor!

18
00:03:10,148 --> 00:03:12,109
Rovně hleď...

19
00:03:12,276 --> 00:03:14,027
Pozdrav!

20
00:03:16,071 --> 00:03:17,823
Zpět!

21
00:03:19,867 --> 00:03:21,869
Vraťte se na svá místa!

22
00:03:24,496 --> 00:03:25,998
Z cesty!

23
00:03:26,123 --> 00:03:29,668
Lawrenci, došlo k hanebné události.

........