1
00:00:06,085 --> 00:00:08,970
NEVYŘČENÁ HISTORIE
SPOJENÝCH STÁTŮ

2
00:00:53,085 --> 00:00:55,170
<i>Postup přes Německo,<i>

3
00:00:55,205 --> 00:00:57,005
<i>armády Spojených států
a Sovětského svazu<i>

4
00:00:57,040 --> 00:00:59,975
<i>se setkaly u řeky ill.
Američané a Rusové<i>

5
00:01:00,009 --> 00:01:02,611
<i>spojenýma rukama oslavují vítězství.<i>

6
00:01:02,645 --> 00:01:04,480
<i>Úspěšní partneři ve válce,<i>

7
00:01:04,514 --> 00:01:07,082
<i>probudili ve všech lidech
naději, že Spojené státy<i>

8
00:01:07,117 --> 00:01:09,551
<i>a Sovětský svaz, spolu
s dalšími spojenci<i>

9
00:01:09,586 --> 00:01:11,553
<i>vytvoří úspěšné partnerství<i>

10
00:01:11,588 --> 00:01:13,655
<i>proti budoucím hrozbám a nebezpečím.<i>

11
00:01:17,944 --> 00:01:22,181
<i>Zprávy o konečné kapitulaci,
zprávy že mír konečně vyhrál,<i>

12
00:01:22,215 --> 00:01:24,850
<i>pronikly do každého koutu světa.<i>

13
00:01:24,884 --> 00:01:27,519
<i>Přišel mír a naděje pro lidstvo.<i>

14
00:01:27,554 --> 00:01:31,239
<i>Lidé se radovali a oslavovali
konec druhé světové války.<i>

15
00:01:36,146 --> 00:01:41,180
STUDENÁ VÁLKA
1945-1950

16
00:01:42,552 --> 00:01:45,370
Byl to krátký
okamžik v čase,

17
00:01:45,405 --> 00:01:48,340
kdy Spojené státy,
sami mezi vítězi,

18
00:01:48,374 --> 00:01:49,875
byly na vrcholu světa.

19
00:01:49,909 --> 00:01:52,961
Jejich obětí bylo 405.000,

20
00:01:52,996 --> 00:01:56,999
srovnávaných s 27 milióny
Sovětského svazu.

21
00:01:57,033 --> 00:02:00,769
Ekonomika byla na vzestupu. Vývoz
více než zdvojnásobil předválečnou úroveň.

22
00:02:00,804 --> 00:02:04,289
Průmyslová výroba
rostla o 15% ročně.
........