1
00:00:12,427 --> 00:00:13,427
Co?

2
00:00:13,952 --> 00:00:14,952
Nic.

3
00:00:15,619 --> 00:00:19,490
- Vypadáš prezidentsky.
- Z tvých úst k Božím uším.

4
00:00:19,610 --> 00:00:22,666
- Podívejme se na Elie Golda ve fraku.
- Co?

5
00:00:24,296 --> 00:00:27,696
Muži jsou dnes opravdu přecitlivělí.
Vypadáš dobře, Elii.

6
00:00:27,990 --> 00:00:30,807
Přísahám, že pokud mi začneš
počítat, kolik jsme toho vypila,

7
00:00:30,927 --> 00:00:33,077
- tak začnu pít panáky.
- Dobře.

8
00:00:33,522 --> 00:00:36,639
Nechtěli bychom všichni znát
smysl Shamrock Dinner?

9
00:00:36,759 --> 00:00:38,294
- Bavit se?
- Ne.

10
00:00:39,139 --> 00:00:42,038
Na konci večera
si kardinál James vybere.

11
00:00:42,158 --> 00:00:45,699
S jedním kandidátem
si potřese rukou a druhého obejme.

12
00:00:45,819 --> 00:00:50,154
To objetí v minulosti znamenalo
nárůst o 800 000 hlasů od katolíků.

13
00:00:50,274 --> 00:00:54,171
- Potřebuješ je, abys Krestevu porazil.
- Takže o potratu mluvit nemám?

14
00:00:54,291 --> 00:00:56,385
Alicio, jsi svatá Alicia.

15
00:00:56,505 --> 00:01:01,043
Vím, že se ti to nelíbí, ale je to tak,
tak s tím prosím pro dnešek souhlas.

16
00:01:01,447 --> 00:01:04,281
Jsi vnímána
jako dokonalá věrná žena.

17
00:01:04,401 --> 00:01:09,051
- Stála jsi při manželovi, nikdy jsi
nesešla z cesty. - Dobrý večer, všichni.

18
00:01:11,420 --> 00:01:14,978
- Ahoj, Wille. - Petere, ahoj.
Díky za pozvání. - Ne, já děkuju tobě.

19
00:01:15,098 --> 00:01:18,968
Nikdy jsem ti nepoděkoval,
že jsi Aliciu povýšil na partnera.

20
00:01:19,088 --> 00:01:20,308
To není nutné.

21
00:01:20,428 --> 00:01:23,378
Vše, co si zasloužila,
si zasloužila úplně sama.
........