1
00:01:32,660 --> 00:01:33,830
Haló.

2
00:01:34,330 --> 00:01:35,500
Ano.

3
00:01:38,700 --> 00:01:39,580
Co?

4
00:01:39,620 --> 00:01:42,120
Pane, prosím vás,
abyste si vypnul mobil.

5
00:01:42,250 --> 00:01:44,330
Vteřinku, prosím.

6
00:01:54,830 --> 00:01:56,160
Promiňte!

7
00:02:16,790 --> 00:02:18,660
Pane, sedněte si prosím!

8
00:02:28,250 --> 00:02:29,910
Kapitáne, lékařská pohotovost.

9
00:02:29,910 --> 00:02:32,000
Jeden cestující v kabině omdlel.

10
00:02:32,040 --> 00:02:34,910
Dillí Air India 11,
vracíme se kvůli lékařské pomoci.

11
00:02:42,660 --> 00:02:45,620
Pane, odpovězte!
Odpovězte, prosím, pane!

12
00:02:56,700 --> 00:02:58,160
Zastavte, počkejte!

13
00:03:07,370 --> 00:03:08,830
Už jsem v pořádku.

14
00:03:08,910 --> 00:03:10,160
Děkuji.

15
00:03:10,250 --> 00:03:11,080
Už můžete jít.

16
00:03:11,160 --> 00:03:12,330
Už můžu jít sám.

17
00:03:13,290 --> 00:03:15,200
Pane, počkejte.

18
00:03:44,250 --> 00:03:45,700
Přivezte auto.

19
00:03:46,160 --> 00:03:47,620
Jste pan Dullon?

20
00:03:47,660 --> 00:03:48,000
Co?

21
00:03:48,080 --> 00:03:49,120
Mám na čele vytetované jméno?

22
00:03:49,120 --> 00:03:49,830
Přivezte auto, rychle!

23
00:03:49,870 --> 00:03:50,700
OK, pane! Sem pane.

24
00:03:52,370 --> 00:03:53,830
Pojedeme k hotelu, pane?

25
........