1
00:01:16,345 --> 00:01:19,946
<i>V 5. roce vlády císaře Qianlonga

2
00:01:19,947 --> 00:01:21,681
<i>rebelové známí jako Pastýři

3
00:01:21,682 --> 00:01:23,718
<i>začali vraždit vládní úředníky
a bouřit se proti císaři.

4
00:01:24,119 --> 00:01:27,088
<i>Legenda praví, že jejich vůdce
Vlk je nemilosrdný zabiják

5
00:01:27,089 --> 00:01:28,657
<i>a samozvaný prorok,

6
00:01:28,658 --> 00:01:31,226
<i>který slíbil svým následovníkům věčný život.

7
00:01:32,327 --> 00:01:34,562
<i>Aby císař zabránil povstání Pastýřů,

8
00:01:34,763 --> 00:01:37,064
<i>vyslal proti nim Gilotiny,

9
00:01:37,165 --> 00:01:39,239
<i>aby zbavili říši Qing této poslední hrozby.

10
00:01:42,402 --> 00:01:44,512
Když je smrt ještě daleko,

11
00:01:45,705 --> 00:01:47,009
neznáme strach.

12
00:01:48,542 --> 00:01:50,288
Bez krve na našich mečích

13
00:01:51,211 --> 00:01:52,556
známe jen strach.

14
00:01:56,750 --> 00:01:59,224
Jen když jsou naše ruce pokryty krví

15
00:02:00,087 --> 00:02:01,466
a my se postavíme našemu strachu,

16
00:02:03,123 --> 00:02:05,467
můžeme porazit našeho nepřítele!

17
00:02:06,526 --> 00:02:08,027
15. den následujícího měsíce

18
00:02:08,028 --> 00:02:10,167
se Pastýři sejdou v Pekingu,

19
00:02:10,564 --> 00:02:13,044
aby dali Qianlongovi zvláštní dárek.

20
00:02:25,078 --> 00:02:26,284
Byli jsme zrazeni.

21
00:03:47,661 --> 00:03:49,766
<i>Leng, polní velitel

22
00:03:53,567 --> 00:03:55,267
<i>Hutu, stratég

23
00:03:55,268 --> 00:03:56,770
<i>Chen Tai, předvoj

24
00:03:58,205 --> 00:03:59,741
<i>Su, výzvědy, obrana

25
00:04:01,808 --> 00:04:03,549
........