1
00:01:15,325 --> 00:01:17,869
Povím Vám příběh
bezednej modrej

2
00:01:18,036 --> 00:01:20,872
A je to, hej
ke hvězdám Heja-hou

3
00:01:21,039 --> 00:01:24,459
Podívej se, chlapče
snad víla tě čeká

4
00:01:24,584 --> 00:01:27,254
V záhadných
hlubinách tam dole

5
00:01:27,379 --> 00:01:29,798
Není to skvělé?
Slaný mořský vzduch,

6
00:01:29,923 --> 00:01:32,801
vítr fouká
do tvojí tváře.

7
00:01:32,926 --> 00:01:38,473
- Dokonalý den pro plavbu mořem.
- Ó ano, nádherný.

8
00:01:38,598 --> 00:01:41,268
Vítr je příznačný
a moře pokojné.

9
00:01:41,768 --> 00:01:44,980
Král Triton musí mít
přátelskou náladu.

10
00:01:45,146 --> 00:01:48,775
- Král Triton?
- Přece, vládce
mořského národa, chlapče.

11
00:01:48,900 --> 00:01:51,570
Myslel jsem, že každý dobrý námořník
ho zná.

12
00:01:51,695 --> 00:01:56,825
Lidé moře.
Eriku, nepřikládej žádný význám
těmto babským nesmyslům.

13
00:01:56,950 --> 00:01:59,536
Ale to není žádný nesmysl.
Je to čistá pravda.

14
00:01:59,703 --> 00:02:04,499
Říkám Vám, žijí dole v hlubinách
oceánu. Och'

15
00:02:04,666 --> 00:02:09,337
- Aach'
- V záhadných hlubinách tam dole

16
00:03:48,854 --> 00:03:51,439
Jeho nejjasnější královská výsost
Král Triton'

17
00:04:07,414 --> 00:04:10,458
A představujeme
skvělého dvorního skladatele...

18
00:04:10,625 --> 00:04:14,504
Horacia Felonious Ignacious
Krabýho Sebastiana'

19
00:04:21,678 --> 00:04:25,515
Velmi se teším
na to vystoupení, Sebastiane.

20
00:04:25,682 --> 00:04:28,518
Vaše veličenstvo
........